Ett av tre barn hotas av både fattigdom och klimatförändringar

Nyligen släppte Rädda Barnen rapporten ”Generation Hope” som visar att ett av tre barn i världen lever i dubbel utsatthet när de påverkas av både fattigdom och hotas av klimatförändringarna.

I rapporten framkommer bland annat att:

  • 774 miljoner barn lever i fattigdom och drabbas av klimatförändringar.
  • Enligt beräkningar väntas 80 procent av alla barn i världen bli påverkade av minst en klimatkatastrof per år.
  • Flest barn som lever i fattigdom och påverkas av klimatkrisen lever i Indien, därefter följer Nigeria och Etiopien.
  • Två procent av de sju rikaste ländernas årliga inkomst skulle kunna tackla klimatkrisen.

Vi på Barnfonden ser positivt på att kopplingen mellan klimatförändringar och barns trygghet, välmående och framtid lyfts. Att klimatförändringarna ökar våld mot barn är ett faktum och vi arbetar dagligen med att bygga motståndskraft i samhällen där människor redan idag lever i stor utsatthet på grund av just fattigdom och klimatförändringar.

Vi vet att klimatförändringarna drabbar barnen värst. Svår torka, översvämningar och andra katastrofer leder till utebliven skolgång, övergrepp och barnäktenskap.

Här kan du läsa mer om Barnfondens arbete för klimatdrabbade barn.