Utbildning för alla- en väg ur fattigdomen

Insamling av Veronica B

När du stödjer denna utbildning bidrar du till att fler barn i världen kan få börja, fortsätta och gå klart skolan. Barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. Att få gå i skola är dessutom en rättighet som alla barn har enligt FN:s barnkonvention.

Insamlat

400kr

Procent

40%

Mål

1 000kr

Donationer

2st

Ett barn som får gå i skola har större chanser att ta sig ut fattigdom. Det är dessutom en rättighet alla barn har enligt barnkonventionen. Jag vill därför bidra med något som gör det möjligt för fler barn att få en utbildning. Barnfonden står bakom insamlingen.

Alla som donerat: