Svenska företag mot corona i utvecklingsländer

Insamling av Michael W

Hjälp oss att bekämpa spridningen av coronavirus och covid-19 i våra programländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Ditt stöd ger fler barn som lever i utsatthet rent vatten, kunskap om god hygien, hemundervisning och trygghet.

Insamlat

3 440kr

Procent

3%

Mål

100 000kr

Donationer

7st

Hela världen kämpar med begränsning av coronavirusets spridning. Covid-19 har hittills skördat 1,5 miljoner liv. När vi ser hur västvärlden kämpar med hanteringen av pandemin, kan vi endast läsa om och föreställa oss hur de har det i utvecklingsländer i Afrika, Latinamerika och Asien.

I länder där de redan före pandemin levde i misär med andra sjukdomar, dålig hygien, brist på vatten och mat samt avsaknad av riktig utbildning och arbeten har pandemin ytterligare förvärrat situationen. Barnfonden arbetar för att stödja sådana länder i dessa svåra tider.

Med ordspråket ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” i åtanke, hoppas jag att jag och mitt bolag Quaesita AB kan aktivera och motivera vårt nätverk till att skänka en gåva till Barnfonden nu inför julen. Alla bidrag räknas!

Alla som donerat: