Stoppa våld mot barn!

Insamling av Sarya B

När du stödjer denna insamling ger du Barnfonden större möjligheter att arbeta för att barn ska kunna växa upp i en trygg miljö utan fysiskt eller psykiskt våld. Alla barn har rätt till trygghet och skydd.

Insamlat

75kr

Procent

3%

Mål

3 000kr

Donationer

3st

Vi är fyra tjejer från Jensen Gymnasium Göteborg som just nu läser andra året på samhällsprogrammet. Vi startar denna insamling för att stoppa våld mot barn, detta är även ett av delmålen i de globala målen (mål 16). Vi stöttar barnfonden i deras arbete för att barn ska ha rätt till trygghet och skydd.
Länk för mer information: https://barnfonden.se/vart-arbete/barns-ratt-till-trygghet-och-skydd/

Alla som donerat: