Joels Student 2019

Insamling av Ann-Sofie Lindh N

När du stödjer denna utbildning bidrar du till att fler barn i världen kan få börja, fortsätta och gå klart skolan. Barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. Att få gå i skola är dessutom en rättighet som alla barn har enligt FN:s barnkonvention.

Insamlat

750kr

Procent

38%

Mål

2 000kr

Donationer

3st

Joel vill att ni istället för att ge honom studentpresent sätt in en slant till denna fond och ge fler möjlighet till utbildning.

Alla som donerat: