Ge stöd till barn i krigsdrabbade länder

Insamling av Tamara A

När du stödjer denna insamling bidrar du till att ge barn som lever i utsatthet i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid. Med fokus på hälsa, utbildning, försörjning och barns rättigheter bygger vi tillsammans en bättre värld.

Insamlat

270kr

Procent

5%

Mål

5 000kr

Donationer

7st

Vi är elever från samhällsvetenskapsprogrammet som arbetar för att hjälpa barnen i hela världen att få sina rättigheter tillgodosedda. Barnen är vår framtid och vi kämpar tillsammans för att skapa en bättre värld för dem. Genom att ge en liten gåva kan du förändra ett barns liv.

Alla som donerat: