Synliggör ert engagemang

Det finns flera sätt för företag att bidra. Här finns material för alla samarbetsformer som kan användas på hemsida, i mailsignatur, i nyhetsbrev och i annat kommunikationsmaterial.

Rekommenderad friyta omkring Barnfondens logotype är minst bredden av ett gement r:

Barnfondens logotyp – minsta storlek 65 mm
Jpeg

Barnfondens logotyp – minsta storlek 20 mm
Jpeg

Barnfonden medlem i ChildFund Alliance logotyp  – minsta storlek 65 mm
Jpeg

Signaturer
Vi samarbetar med Barnfonden

Vi stödjer Barnfonden

Önskas annat format?
För andra format än de som finns ovan, kontakta Givarservice:
info@barnfonden.se, 040-12 18 85