Utbildningspartner

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det saknar fortfarande 774 miljoner människor i världen läs- och skrivförmåga. Två tredjedelar av dessa är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet globalt.

Alla barn har rätt att gå i skolan. Och vi vet att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om allt från en hälsosam och stimulerande miljö till att utbilda lärarna i metoder som låter barnen själva vara delaktiga i undervisningen.

Genom att bli Utbildningspartner genom Barnfonden hjälper ert företag fler barn att få en god utbildning och en bättre framtid.

Förutom att ni bidrar till att ge fler barn god utbildning får ni:

 • Nyhetsbrev med hur pengarna har använts två gånger per år med text och bilder som kan användas som kommunikationsmaterial i era egna mediekanaler.
 • Barnfondens magasin två gånger per år.
 • Diplom.
 • Mejlsignatur.
 • Möjlighet till synlighet i Barnfondens kanaler.

FN:s globala mål är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Med hjälp av de globala målen vill världens länder till 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom.
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Främja fred och rättvisa.
 • Lösa klimatkrisen.

Det finns totalt 17 delmål.

Som Utbildningspartner hos Barnfonden bidrar ert företag till att förverkliga de globala målen, och i synnerhet mål 4 – God utbildning för alla.

Läs mer om de globala målen

 

Vill du bidra till att fler barn får en bra utbildning?

Tillsammans ger vi vi fler barn möjlighet att börja och gå klart skolan. Vi arbetar också för att öka kvaliteten på skolgången och göra skolor mer barnvänliga. Om du vill veta mer, kontakta Karin Bergqvist på Barnfonden.

 • Karin Bergqvist
 • 040 12 18 85
 • karin.bergqvist@barnfonden.se