Företagspartner till Barnfonden

Vad innebär det att vara en företagspartner?

Som företagspartner kan ert företag bidra till att skydda och stärka barns trygghet och rättigheter i ett föränderligt klimat. Med ett samarbete som utmärks av långsiktighet guidar vi på Barnfonden er i hur ni stödjer barn bäst.

Effekterna av klimatförändringarna drabbar redan utsatta barn hårdast. I varje projekt arbetar Barnfonden för att skydda och stärka barns trygghet och rättigheter. Målet är att bygga en stark motståndskraft. Det kan handla om att lära barn vad det ska göra vid översvämning, utbilda familjer om klimatsmart odling vid torka eller hålla i workshops som informerar barn om deras rättigheter.

Som företagspartner stödjer ni Barnfonden med minst 25 000 kr per år. Samtidigt som ni stödjer och stärker barn får ni även:

  • Nyhetsbrev löpande om insatserna ni stödjer
  • Diplom
  • Mejlsignatur

Beroende på hur stort ert stöd är kan ni utöver ovanstående även få annat material som relaterar till projekten ni stödjer, ex. kommunikationsmaterial i form av bilder och texter.

Stöd Barnfonden – bidra till förverkligandet av de Globala målen:

Genom att stödja Barnfondens arbete bidrar ert företag till att förverkliga de globala målen. FN:s globala mål är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Med hjälp av de globala målen vill världens länder till 2030:

  • Avskaffa extrem fattigdom.
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Främja fred och rättvisa.
  • Lösa klimatkrisen

Läs mer om de globala målen

Vill ditt företag veta mer om vad det innebär att vara företagspartner hos oss?

Hör av er till Barnfonden för mer information om hur ett partnerskap mellan ert företag och Barnfonden kan se ut.

  • 040 – 12 18 85
  • info@barnfonden.se