Jämställdhetspartner

Det är en grundläggande mänsklig rättighet för flickor och kvinnor att inte utsättas för någon form av våld och diskriminering. Det är också helt avgörande för att människor och samhällen ska ha möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Barnfonden arbetar mot skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Vi säkerställer också allmän tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsa samt informerar om reproduktiva rättigheter i de områden vi arbetar i. Det innebär bland annat att alla ska ha tillgång till utbildning och information om preventivmedel och att kvinnor ska ha den kunskap som krävs för att kunna ta välgrundade beslut kring sexuella relationer och preventivmedel.

Barnfonden arbetar för att förhindra barnäktenskap och för att underlätta för flickor som har varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan.

Genom att bli jämställdhetspartner genom Barnfonden hjälper ert företag barn att få vara barn och växa upp i en trygg och jämställd värld.

Förutom att ni hjälper barn till en trygg, jämställd uppväxt får ni:

 • Nyhetsbrev med hur pengarna har använts två gånger per år med text och
  bilder som kan användas som kommunikationsmaterial i era egna mediekanaler.
 • Barnfondens magasin två gånger per år.
 • Diplom.
 • Mejlsignatur.
 • Möjlighet till synlighet i Barnfondens kanaler.

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Med hjälp av de globala målen vill världens länder till 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom.
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Främja fred och rättvisa.
 • Lösa klimatkrisen.

Det finns totalt 17 delmål.

Som Jämställdhetspartner hos Barnfonden bidrar ert företag till att förverkliga de globala målen.

Läs mer om de globala målen

Vill ditt företag vara med och bidra till en mer jämställd värld?

Tillsammans minskar vi våld mot och diskriminering av kvinnor, samt ge fler flickor möjlighet att börja och gå klart skolan. Kontakta Karin Bergqvist om du vill veta mer.

 • Karin Bergqvist
 • 040 12 18 85
 • karin.bergqvist@barnfonden.se