Hälsopartner

Att det finns många olika faktorer som påverkar ett barns hälsa vet vi. Därför arbetar vi med många olika områden som har betydelse för hur barn utvecklas och mår: Vi ser till att det finns rent vatten och toaletter. Vi delar ut myggnät för att minska spridningen av malaria och andra sjukdomar. Vi bygger och rustar upp hälsokliniker och mödravårdscentraler. Vi delar ut kosttillskott, vaccin, ger kostrådgivning och informerar om hiv, sexuell och reproduktiv hälsa. Just nu fokuserar vi extra mycket på att bekämpa spridningen av coronaviruset i våra programländer.

Genom att bli Hälsopartner genom Barnfonden hjälper ert företag barn att växa upp i trygghet.

Förutom att ni hjälper barn till god hälsa och en trygg uppväxt får ni:

 • Nyhetsbrev med hur pengarna har använts två gånger per år med text och
  bilder som kan användas som kommunikationsmaterial i era egna mediekanaler.
 • Barnfondens magasin två gånger per år.
 • Diplom.
 • Mejlsignatur.
 • Möjlighet till synlighet i Barnfondens kanaler.

Barnen är särskilt sårbara

I höginkomstländer som Sverige tillhör barn inte riskgruppen för coronaviruset. I länderna Barnfonden arbetar i är situationen annorlunda.

Barn som redan är undernärda har ett nedsatt immunförsvar och är mer sårbara för en infektion eller ett virus. Tvingas barnen stanna hemma från skolan på grund av att de är sjuka kommer de snabbt efter i skolan och utan utbildning minskar deras chanser att ta sig ur fattigdom.

Förhindrar spridning av coronaviruset

Tillsammans med våra systerorganisationer i nätverket ChildFund Alliance, arbetar vi nu intensivt med att förebygga att coronaviruset sprids och för att skydda utsatta områden och dess invånare. Här är exempel på det vi gör:

 • Arbetar med relevanta myndigheter och hälso- och sjukvårdspersonal för att stötta deras arbete med att testa och behandla mot coronaviruset. Vi bidrar också till förebyggande insatser och information.
 • Vi utvecklar kampanjer där syftet är att öka informationen om vikten av att tvätta händerna och att sköta sin hygien. Detta för att minska smittspridning.
 • Kontrollerar att vatten, toaletter och tvättställ är rena och inte smittbärande.
 • Förbereder hälso-kit med masker, handdesinfektion, termometer och matvaror för dem som är hårdast drabbade i redan utsatta områden.
 • Arbetar med att säkerställa att barn får mat när skolorna är stängda eftersom de i många fall går miste om ett mål mat de annars hade fått på skolan.
 • Vi undersöker metoder som gör att barn kan fortsätta studera när skolorna är stängda för att minimera att de kommer efter.
 • Erbjuder stöd och kunskap om stresshantering som orsakas av isolering och rädsla.
 • En bärande del i det här arbetet är rent vatten, hygien och sanitet. Det är ett dagligt inslag i vår verksamhet tillsammans med skolor, barngrupper och föräldrar. Vi vet att det som kan verka enkelt räddar liv. Att ha tillgång till rent vatten, tvål och att noga tvätta händerna minskar smittspridning.

– På flera av skolorna vi arbetar med finns hälsoklubbar där barnen får lära sig om de vanligaste sjukdomarna och hur de skyddar sig mot dem. Denna kunskap tar många sedan med sig hem och lär föräldrar och syskon om vikten av att dricka rent vatten, om att vara ren om händerna och varför det är viktigt med ordentliga toaletter, säger Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell.

Brist på rent vatten drabbar barnen värst. Vi arbetar på olika sätt för att förbättra tillgången till rent vatten. På landsbygden byggs ofta brunnar medan vi i storstädernas slumområden kan hitta lösningar för att på olika sätt rena det vatten som redan finns tillgängligt. På skolor i Kampala i Uganda har vi arbetat med en ny teknik för att rena vatten; Ultraviolet purifie water system. Det innebär att man i stora vattenbehållare filtrerar vattnet genom en låg mängd elektricitet. På så sätt renas vattnet och dödar alla bakterier och parasiter.

Stöd till dem som redan drabbats

För dem som redan drabbats av sjukdomar ser vi till att tillhandahålla mediciner och erbjuda stödsamtal om exempelvis ett av familjens barn testats positivt för hiv. Vi följer upp barn som blivit sjuka och håller koll på att de får rätt vård.

Vi arbetar också med att erbjuda vägar tillbaka in i samhället för dem som blir stigmatiserade, av till exempel hiv, genom vad vi kallar inkomstgenererande aktiviteter.

Viktigt att nå föräldrarna

En viktig del i vårt arbete med hälsa är att utbilda föräldrar om hur sjukdomar kan förebyggas, om näringslära och om vikten av professionell vård. När föräldrar har mer kunskap om symptom på olika sjukdomar vet de när de måste söka sig till hälsokliniken för att få vård och mediciner och när det räcker med vård hemma.
Vanliga sjukdomar i de länder vi stödjer är bland annat:
• Luftvägsinfektioner
• Diarrésjukdomar
• Denguefeber
• Malaria
• Hiv/aids
• Tuberkulos
• Afrikansk sömnsjuka (Trypanosomiasis)

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Med hjälp av de globala målen vill världens länder till 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom.
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Främja fred och rättvisa.
 • Lösa klimatkrisen.

Det finns totalt 17 delmål.

Som Hälsopartner hos Barnfonden bidrar ert företag till att förverkliga de globala målen, och i synnerhet mål 3 – God hälsa och välbefinnande.

Läs mer om de globala målen

Vill ditt företag vara med och bidra till att fler barn får god hälsa och en trygg uppväxt?

Tillsammans ger vi fler barn i världen god hälsa och en bra start i livet. God hälsa är grundläggande för utveckling, både för individ och samhälle. Kontakta Karin Bergqvist om du vill veta mer.

 • Karin Bergqvist
 • 040 12 18 85
 • karin.bergqvist@barnfonden.se