FN:s internationella dag för demokrati

Den 15 september är det FN:s internationella dag för demokrati – en dag som finns till för att påminna oss om att alla människor har rätt till att göra sina röster hörda. Demokrati är en grundpelare som skapar hållbara samhällen och är en viktig mänsklig rättighet. Det här är en fråga vi på Barnfonden kämpar för varje dag.

Årets tema för internationella demokratidagen är deltagande. Ett demokratiskt och välfungerande samhälle grundar sig i just inkludering, likabehandling och deltagande. Därför är det viktigt att alla i ett samhälle, både barn och vuxna, får möjligheten att göra sina röster hörda.

Demokrati är en mänsklig rättighet – både för barn och vuxna.

Vad innebär demokrati för barn?

Demokrati är starkt kopplat till mänskliga rättigheter. Martina Hibell, programchef på Barnfonden, förklarar att demokrati för barn handlar om att låta barnen ta plats.

–  Det är viktigt att vi låter barn delta i diskussioner på riktigt. Vi behöver visa för barn att deras tankar och åsikter är viktiga.

Information och kunskap är en viktig del av samhället Martina berättar vidare att syftet med Barnfondens arbete är att hjälpa barnen att förstå sina rättigheter och ge dem möjlighet att själva ta ställning i viktiga frågor.

– Vi vill lyfta barnens röster. För att göra det handlar det lika mycket om att stötta barnen som att jobba med vuxna så att de faktiskt lyssnar. Det är ingen idé att lyfta barnens röster ifall ingen tänker lyssna.

Barnfonden arbetar för att fler barn ska känna till sina rättigheter.

Demokratin utmanas av osäkra samhällen

De senaste åren har demokratin i världen blivit hotad av våld, terrorism och auktoritär maktutövning. Därför är det idag väldigt viktigt att uppmärksamma demokratin och varje enskild människas rätt att höras.

Barnfonden arbetar aktivt med demokratisk utveckling för barn. Vi är en del av ett projekt som kallas för Child-Friendly Accountability. Där arbetar vi för att minska våld mot barn och att stärka barns röster i demokratiska diskussioner.

– Vi jobbar för att barn ska lära sig om sina rättigheter och olika former av våld. Vi utbildar dem om risker och farozoner, vad som orsakar otrygghet och vem som har ansvar över situationerna, förklarar Martina Hibell.

Hon berättar att en stor del av Barnfondens arbete går ut på att stötta barn och ge dem ökad självkänsla. Det är viktigt att barn förstår att de har möjlighet att ifrågasätta de ansvariga när de inte gör som de ska.

– Barnens röster måste bli hörda. Det är viktigt att barn får möjlighet att framföra sina åsikter till människor med makt, såväl föräldrar som myndigheter. Vi hjälper till att öppna dörrar så att sådant kan hända.