Utfasning Kap Verde

Efter att vi och vår samarbetspartner BØRNEfonden arbetat i Kap Verde sedan 1989 är det nu dags att börja fasa ut vår verksamhet där. Den främsta anledningen till utfasningen är att vi ser att det nu går så bra för Kap Verde att familjerna på plats har möjlighet att driva verksamheten vidare utan stöd utifrån.

Ditt stöd som fadder har varit viktigt, och det kommer att fortsätta att vara viktigt fram till dess att utfasningen är helt genomförd.

 

Mycket positiv utveckling i Kap Verde

Utvecklingen i Kap Verde har under de här 28 åren varit mycket positiv. Läskunnigheten har ökat markant bland alla befolkningsgrupper och i synnerhet bland kvinnor, vilket vi tycker är oerhört glädjande. Förväntad livslängd har ökat från 65 år till 75 år. Spädbarnsdödligheten och dödligheten bland barn under fem år har mer än halverats och BNP per capita har nästan fyrdubblats.

Att Barnfonden och våra faddrar bidragit till denna utveckling är vi stolta över. I snart 30 år har vi i Kap Verde arbetat för att ge fler barn skolgång, öka läskunnigheten och förbättra hälsan hos framförallt gravida, mödrar och barn. Utan våra faddrars stöd hade detta inte varit möjligt. Det är faddrarnas  förtjänst att tiotusentals barn och familjer går en bättre framtid till mötes än vad som annars vore fallet.

Utfasning påbörjas men arbetet fortsätter några år till

Utfasningen påbörjades under 2017 men arbetet på plats kommer att fortsätta några år till. Vårt mål under kommande år är att se till att varje fadderbarn får möjlighet att gå klart det skolstadium hen för närvarande går i. Det innebär att fadderskapen i de flesta fall kommer att pågå 1-2 år till. Sen kan det givetvis vara så att det finns andra anledningar till att fadderskapen avslutas tidigare, exempelvis att familjen flyttar från området. När ett fadderskap ska avslutas kommer vi som vanligt att informera faddern om detta.

Förändringar i fadderskapet

För dig som fadder till ett barn på Kap Verde innebär utfasningen vissa förändringar i ditt fadderskap. Du kommer från och med juni 2017 inte längre kunna skicka extragåvor eller brev till ditt fadderbarn. Anledningen till detta är framförallt att den personal som kommer att finnas kvar på plats under de avslutande åren helt kommer att fokusera sitt arbete på att se till att fadderbarnen kan gå klart skolan. Det handlar om att administrera allt från skolavgifter till skoltransporter och skolmaterial. Ditt fadderstöd är alltså viktigt även under de avslutande åren då det är ditt och andra faddrars stöd som ger möjlighet till ovanstående. Du kommer även framöver få en årsrapport som berättar hur det går för ditt fadderbarn och området i stort. Utseendet på rapporten kan skilja sig något jämfört med de rapporter du fått hittills.

 

Viktigt för dig som fadder till ett barn på Kap Verde:

  • De flesta fadderskap kommer att pågå i 1-2 år till. När fadderskap ska avslutas informerar vi i vanlig ordning dig som fadder om detta.
  • Om du som fadder har extragåvor via autogiro kommer vi att ta bort dessa. Du behöver alltså inte själv göra något.
  • Allt arbete på plats kommer framöver att fokusera på att fadderbarnen ska kunna gå klart skolan.
  • Inga brev, gåvor eller fadderbesök efter maj 2017.