Nu har barnen i Shubi Gemi en ny skola

8 april 2020

Stämningen var uppsluppen och förväntansfull när det äntligen var dags för invigningen av Shubi Gemo-skolan i Etiopien. Barnfonden var med för att fira tillsammans med skolbarn, skolpersonal och vår lokala partner. På plats fanns också barn och vuxna från byn Shubi Gemo och ett etiopisk TV-team som filmade firandet.

Läs mer här.

Rektor och lärare ser en ljus framtid för skoleleverna

3 december 2019

I takt med att skolan snart är färdigbyggd börjar elevernas drömmar om en välfungerande skola att gå i uppfyllelse. Det är inte bara barnen som sett fram emot den nya skolan – rektor och lärare är lika förväntansfulla. 

Ato Genateh Tesfaye har sedan 12 år tillbaka arbetat på Shubi Gemo. Till en början arbetade han som lärare och sedan två år är han rektor. När vi pratar med Ato Genateh berättar han att det känns som ett mirakel att skolan äntligen håller på att bli ordentligt konstruerad och möblerad. Hans största glädje i projektet är att skolan nu kommer erbjuda eleverna att gå klart grundskoleutbildningen upp till åttonde klass. Det kommer leda till att barn som tidigare hoppat av skolan nu både vill och kan komma tillbaka till skolan och slutföra sin utbildning.

Rektor Ato Genateh Tesfaye delar med sig av sina tankar om elevernas framtid på Shubi Gemo. 

“Nu börjar saker bli spännande”

Hawa Nadhi är lärare och har arbetat på Shubi Gemo i sju år. Hon är en av många lärare som längtat efter en modernisering av skolan. Precis som rektor Ato Genateh påpekar Hawa under en intervju att skolans tidigare dåliga skick, avsaknaden av belysning och de dammiga och trånga klassrummen lett till att barnen inte har kunnat utbilda sig ordentligt. Nu när skolan byggts om och försetts med möbler och skolmaterial ser barnens förutsättningar bättre ut. Dessutom påverkar den nya skolan föräldrar och andra vuxna i området. 

– Nu börjar saker bli spännande. Den nya skolan har inte bara skapat intresse hos barnen, utan även hos föräldrar här i byn. Barn känner sig motiverade att studera och föräldrar börjar uppmuntra sina barn ska utbilda sig, snarare än att hjälpa till hemma på gårdarna. Jag som lärare kommer att göra mitt bästa för att se till att barnen känner sig motiverade att gå till skolan och lära sig nya saker.

Läraren Hawa Nadhi berättar om hur skolbygget inspirerar både barn och vuxna i Dudga.

 

En färdigbyggd skola i sikte

18 november 2019

I oktober månad började Shubi Gemo-skolan närma sig ett färdigt resultat. Byggnadens grund, väggar och tak är klara. Solcellspaneler är installerade och vattentankar är på plats för att se till att det finns rent dricksvatten och att barnen ska kunna sköta om sin hygien ordentligt. Nu är det inte långt kvar till barnen i Dugda kan börja gå i den nya skolan.

Bygget av Shubi Gemo-skolan har gått bra under hösten, trots en del utmaningar på vägen. Under sommaren och i september försvårades arbetet av stora översvämningar som hindrade byggnationen och transporten av material. Under slutet av oktober har politiska osäkerheter i Etiopien komplicerat skolans bygge. Det har lett till att byggmästaren inte har kunnat ta sig till Shubi Gemo för att inspektera arbetet. Trots svårigheter och en del förseningar har arbetet varit framgångsrikt och lyckats följa tidsplanen. 

Ännu behövs stöd för att slutföra projektet

Nästa steg i skolprojektet är att köpa in barnvänlig inredning och skolmaterial. I nuläget saknas resurser för att kunna finansiera möbler, skolböcker och annat nödvändigt material. Därför är Barnfondens insamling till skolan fortfarande igång. Vill du vara med och stödja projektet ytterligare? Då kan du göra det här.

Under slutet av oktober blev skolan färdigbyggd. Nu återstår möblering och inköp av skolmaterial.

Tankar från Barnfonden

Anna Fallgren, programhandläggare Barnfonden, har varit delaktig i projektet sedan dess början. Hon har följt upp arbetet på plats och besökte Dudga innan skolprojektet startade.

– Jag har kontinuerligt fått rapporter och bilder från skolprojektet i Dugda. Personalen på plats rapporterar hur bygget går, vilka utmaningar de stöter på och redovisar ekonomin så att vi kan se att pengarna som våra givare skänker används på rätt sätt. Vi på Barnfonden försöker också åka ner till våra projekt och besöka dem på plats lite då och då. Förhoppningsvis blir nästa resa till Etiopien inom några månader.

Anna, programhandläggare på Barnfonden

Anna Fallgren under besöket i Dugda före projektet startade.

Anna ser fram emot när bygget kommer vara färdigt. Då kommer nya möjligheter skapas för barnen som inte funnits tidigare i området. Hon berättar:

 – Nu kommer barnen kunna få grundläggande kunskaper precis som en grundskola förväntas leverera, men som inte funnits på Shubi Gemo tidigare. Tack vare bättre klassrum med belysning, barnvänlig inredning och förbättrade toaletter kommer barn få bättre möjligheter att få en ordentlig grundskoleutbildning som de förtjänar. De kommer få möjlighet att koncentrera sig och alla barn kommer få plats att sitta och läsa och skriva. Vi hoppas på att se en ökning av antal flickor som stannar i skolan även när de har mens, eftersom de nu kommer få möjlighet att gå på ordentliga toaletter.

Genom sin kontakt med lokalbefolkningen har Anna ofta fått höra hur betydelsefullt skolbygget är för invånarna, både skolbarnen och föräldrarna. 

– Det roliga med att arbeta med sådana här projekt är att de gör skillnad på riktigt, både i långa och i korta loppet. Vi ser resultaten så tydligt och det är verkligen givande att få uppleva och dela med sig av det till andra, avslutar Anna.

 

Ur en förälders perspektiv

30 oktober 2019

Ato Effa Lenjiso bor i Dugda med sina tre söner och två döttrar. Alla barnen studerar på Shubi Gemo-skolan. Ato Effa har länge varit bekymrad över skolans dåliga skick och hur det går ut över undervisningen. Nu när Barnfonden stöttar arbetet med att rusta upp Shubi Gemo känner han sig förväntansfull.

Ato Effa berättar att skolan byggdes för 19 år sedan och att den sedan start varit dåligt utrustad. I andra områden i Dugda har barn möjlighet att utbilda sig upp till åttonde klass. I byn Shubi Gemo däremot saknas det en tydlig struktur för utbildningen i alla årskurser, och har gjort det ända sedan skolan byggdes. Barnen kan bara studera upp till sjätte klass och kvaliteten på utbildningen är låg. 

Med Barnfondens hjälp kan skolan äntligen renoveras

Sedan skolan byggdes har Ato Effa tillsammans med andra föräldrar i området uppmanat de lokala myndigheterna att förbättra skolan. År efter år har de kämpat för att barnen ska få en bra utbildning. Trots att de lokala myndigheterna lovat att renovera skolan har det inte skett någon utveckling. Det har inte funnits medel till att finansiera en upprustning av skolan. Därför har eleverna fått fortsätta trängas i klassrummen med brist på sittplatser, i lokaler som saknar belysning.

Nu slipper barnen pendla

Eleverna på Shubi Gemo-skolan har tvingats sluta efter årskurs sex. Därefter har barnen varit tvungna att pendla till andra skolor för att kunna utbilda sig vidare. Skolavgifter och transport- och matkostnader har varit dyra och många föräldrar har inte haft råd att betala dem. Det har tvingat många barn att hoppa av skolan efter sjätte klass. 

Den nya skolan som Barnfonden bygger erbjuder utbildning upp till åttonde klass. Det gör det möjligt för barnen i Shubi Gemo att få en full grundskoleutbildning. Ato Effa är optimistisk inför den nya skolan och säger:

– Jag är väldigt glad att nya klassrum byggs och att vi får hjälp med att lyfta skolfrågan till de lokala myndigheterna. Det kommer göra så att våra barn kan få gå klart grundskolan. Jag hoppas att skolan kan byggas klart så fort som möjligt så att våra problem med utbildning äntligen kan lösas. Tack till alla som har varit med och bidragit till att projektet har kunnat sätta igång.

Ato Effa Lenjiso är en förväntansfull förälder som ser fram emot den nya skolan.

 

Framsteg trots översvämningar

16 oktober 2019

Under sommaren har det varit regnsäsong Etiopen och ända in i  september har det regnat rikligt Det har lett till att vårt skolprojekt i Dugda utmanats av översvämningar som försvårat transporten av material till skolan och försenat bygget. Trots utmaningarna har mycket arbete kunnat genomföras under september och vi kan se stora framsteg i projektets utveckling.

Skolans grund, väggar och tak blev färdiga under sommaren och i september lades golvet färdigt i hela skolbyggnaden. Skolan har delats upp i tre block där tolv klassrum ska ta plats.  

Golvet är lagt och väggarna är målade i skolbyggnaden.

Efter att golvet blev klart målades byggnadens insida. Sedan sattes fönster upp. Därefter installerades elektricitet, vilket är något som den förra skolan aldrig hade tillgång till. 

– Tidigare var det väldigt mörkt och svårt för eleverna att se och koncentrera sig. Ordentliga fönster släpper in naturligt ljus och detta hjälper eleverna att kunna se ordentligt och bättre följa med i lektionerna, berättar Anna Fallgren som är programhandläggare för Etiopien på Barnfonden.

Under nästa månad är målet att installera ett solcellssystem som kommer bidra till att skolan blir mer miljövänlig och hållbar. Det kommer också att monteras vattentankar för att samla och rena regnvatten. Alla våra lokala samarbetspartners på plats är positiva till skolans utveckling. Projektet byggs med hög kvalitetsstandard och utveckling sker enligt tidsplanen.

Vattentankarna kommer samla upp och rena regnvatten så att det kan sparas och återanvändas.

Necho drömmer om att gå klart grundskolan

25 september 2019

I vårt projekt “Utbildning för alla” är Jollyroom huvudpartner. Genom ett långsiktigt samarbete har Jollyroom tillsammans med Barnfonden arbetat med insamlingen till skolan Shubi Gemo i Dugda, Etiopien. Projektet bidrar till att fler barn får möjlighet att gå i skolan.

Nu är arbetet igång och själva skolbyggnaden börjar ta form. Även om projektet har kunnat starta så saknas det fortfarande pengar för att vi ska kunna erbjuda barnen den skolutrustning de behöver. Därför pågår insamlingen fortfarande. Vill du vara med att stödja mer kan du göra det här. Alla bidrag gör skillnad!

Vi på Barnfonden är stolta och glada över vårt samarbete med Jollyroom. Tack vare dem, våra faddrar och andra givare som bidragit till projektet får fler barn i Shubi Gemo möjlighet att gå i skolan.

Den gamla skolbyggnaden är sliten och saknar utrustning som eleverna behöver för att klara av grundskolan.

En som ser mycket fram emot det nya skolprojektet är 13-åriga Necho som är elev på Shubi Gemo.

Necho berättar för oss om de utmaningar som barnen och föräldrarna i byn har stått inför under flera år. Shubi Gemo är den enda skolan i området och bristen på skolböcker, de dåliga bänkarna och avsaknaden av toaletter har haft en väldigt negativ inverkan på eleverna.

Arbetsmiljön har gjort det svårt för eleverna att prestera och barnen har haft låg närvaro i skolan eftersom det saknas sittplatser och läromaterial. Det har bara funnits gemensamma toaletter och det gör att flickor har svårt att sköta sin hygien då de har mens. Många flickor stannar därför hemma en dryg vecka varje månad och det gör att de halkar efter i skolan. I vårt projekt bygger vi separata toaletter för flickor och pojkar och detta gör att flickor kan gå i skolan även när de har mens.

Skolans dåliga förutsättningar hindrar eleverna från att studera klart sin grundskoleutbildning. Barnen tvingas sluta skolan i sjätte klass, fastän utbildningen ska pågå till åttonde klass. Necho berättar att hon har varit orolig över sin egen utbildning eftersom hennes föräldrar inte har råd att betala skolavgiften på skolor i andra byar.

Necho skulle tvingas sluta skolan om inte upprustningen av Shubi Gemo hade börjat i år. Nu när bygget av den nya skolan startat har Necho och hennes familj återfått hopp om att hon ska kunna gå klart sin utbildning ända upp till åttonde klass.

Necho berättar om sina tankar kring skolbygget.

 

Bygget av skolan har satt igång

17 september 2019

I juni startade vår insamling till skolan Shubi Gemo i Etiopien. På skolan trängs 90 barn varje dag i klassrum gjorda för 45 elever, utan elektricitet och med begränsad tillgång användbara skolböcker. Målet med insamlingen är att bygga en ny skolbyggnad med fyra klassrum, att möblera lokalen, installera regnvattenbehållare för att barnen ska kunna sköta om sin hygien och att bygga toaletter.

Tack vare våra faddrar och givare har projektet med att rusta upp skolan kunnat påbörjas och de grundläggande bygget har satt igång under sommaren.

Klassrum Dugda Etiopien

Såhär såg klassrummen ut förut. Bänkarna var slitna och utan elektricitet var det svårt för barnen att se och lära.

I början av juni hölls en ceremoni där barn, vuxna och äldre var med och firade att skolprojektet skulle starta. Skolbarn sjöng sånger och läste dikter. Skolkommitén, föräldrar och äldre pratade om hur projektet kan hjälpa till att lösa de många problem som skolan i byn ha haft.

Under samma månad bestämdes placeringen av bygget. Det planerades noga så att skolgården blir optimal och så att solljus inte ska störa lärandet. Material började transporteras till skolområdet och grunden för byggnaden lades färdigt.

Skolbyggnad i Dugda i Etiopien

Under sommaren startade regnsäsongen i Etiopien, vilket försvårade byggnadsarbetet. Regnet gjorde vägarna leriga och översvämningar försvårade transporten av material.

Mellan regnskurarna i juli fortsatte projektet med byggnation. Väggarna blev helt klara och taket började byggas.

Skolbyggnad Dugda i Etiopien

Under juli byggdes väggar och tak.

I augusti färdigställdes taket och byggnaden börjar ta form. Nu fortsätter arbetet med klassrummen under hösten!

Taket under konstruktion.

Under hösten kan du följa uppdateringarna av arbetet av skolan i Dugda här.