Barnfondens klimatrapporter

Ladda ned och läs Barnfondens rapporter om relationen mellan klimatförändringar och våld mot barn.

”Alltför få pratar om dessa två teman tillsammans. För oss som dagligen möter och arbetar med barn och familjer som lever i extrem utsatthet och i områden som drabbas hårt av klimatförändringarna så är sambandet mellan klimatförändringarnas effekter och våld mot barn en vanlig observation.”
– Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden

Klimatförändringar ett hårt slag för barnen

När jordens medeltemperatur stiger ökar inte bara havsnivåerna. Antalet barn som utsätts för våld blir också högre.

Det finns ett tydligt samband mellan klimatförändringar och våld mot barn. Här förklarar Barnfonden sambandet – och varför vi måste hantera klimatkrisen med ett knivskarpt barnfokus.

Klimatförändringarna drabbar redan utsatta värst

Klimatförändringar drabbar redan utsatta värst. Och barnen är de allra mest sårbara. I den här rapporterna presenterar vi kopplingen mellan klimatförändringar och våld mot barn. Det kan röra sig om allt från fysiska och psykiska övergrepp till barnäktenskap, könsstympning och barnarbete.

Våldet ökar när klimatet förändras

Följderna av ett föränderligt klimat påfrestar såväl individer som samhällen. Påfrestningar som leder till våld. Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barnen utsätts för mer våld, men dess effekter gör det.

Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning. Barn tvingas arbeta och bidra till familjens försörjning istället för att gå i skolan. Flickor tvingas gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp. Barn gifts bort när föräldrar inte har råd med mat och utbildning.

Barnfonden lyfter klimatfrågan

Barnfondens litteraturgenomgång om klimatförändringarnas inverkan på våld mot barn är en del av ett växande underlag i syfte att höja den här frågan.