Många barn i Kotra behöver en fadder - anmäl dig idag!

Nyligen startade vi ett programområde i Kotra i nordvästra Indien. Kotra präglas av stor fattigdom och det är många barn som behöver en fadder. Vi hoppas att du vill och har möjlighet att stötta ett barn där!

Klicka här för att bli fadder

Brist på rent vatten, utbildning, trygghet och framtidsdrömmar

Kotra ligger i delstaten Rajasthan i närheten av staden Udaipur, cirka 60 mil sydväst om New Delhi. Fattigdomen på landsbygden utanför Udaipur är djup och utbredd. Läskunnigheten är låg, skolorna är för små och för få, det saknas rent vatten, landskapet är torrt, och klimatförändringarna påtagliga.

Det är ingen trygg tillvaro för barn att växa upp i och otryggheten formar barnens drömmar och deras framtid.

Tillsammans gör vi skillnad

Genom stöd från dig som fadder kommer vi att göra stor skillnad för barn och familjer i Kotra. Bättre utbildning, renare vatten, färre sjuka barn och högre inkomster. Drömmar som baseras på hopp i stället för på fruktan och oro.

Tillsammans ger vi fler barn en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Ditt fadderskap förändrar liv

Som fadder bidrar du med 250 kr eller mer per månad. Du kan sedan 1 januari 2020 få skattereduktion för gåvor vilket innebär att månadskostnaden i praktiken blir 25 procent lägre.

Ditt stöd används till insatser i hela området och genom brev och rapporter ser du vilken nytta ditt stöd gör och hur det bidrar till ditt fadderbarns och hela det omgivande samhällets utveckling. Du har också möjlighet att få en fin personlig kontakt med ett fadderbarn och en familj i en helt annan del av världen.

Fadderskapet förändrar liv – kanske även ditt eget. 

Bli fadder till ett barn i Kotra idag!

  • Du får ett foto på ditt fadderbarn samt information om familjen, området och arbetet som görs på plats.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Du får Barnfondens faddertidning och vårt nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan  brevväxla med ditt fadderbarn och även hälsa på om du vill och har möjlighet.

Vill du ge bort ett fadderskap i present? Mejla eller ring Barnfonden så hjälper Kristina, Kia, Sevgi eller Julia på Givarservice dig. Du når oss på 040 – 12 18 85 eller info@barnfonden.se.

– Få föräldrar i Kotra ser vikten av utbildning eller så har de inte råd att låta barnen gå i skolan. Risken för att barnen när de är lite äldre hamnar i trafficking eller barnarbete är stor. Jag pratade med några barn i ett annat område under min resa, barn som under sin uppväxt fått stöd av en fadder. De betonade vilken skillnad detta stöd gjort för dem själva, för deras familjer och för området i stort. Känslan av att någon håller en om ryggen, tror på en och vill en väl, gör att man vågar sikta högre och att man vågar göra sin röst hörd.

Emil Svensson, kommunikatör på Barnfonden, som nyligen besökt Kotra.

Om du vill veta mer om hur fadderskapet fungerar kan du läsa här.