Framsteg trots översvämningar

16 oktober 2019

Under sommaren har det varit regnsäsong Etiopen och ända in i  september har det regnat rikligt Det har lett till att vårt skolprojekt i Dugda utmanats av översvämningar som försvårat transporten av material till skolan och försenat bygget. Trots utmaningarna har mycket arbete kunnat genomföras under september och vi kan se stora framsteg i projektets utveckling.

Skolans grund, väggar och tak blev färdiga under sommaren och i september lades golvet färdigt i hela skolbyggnaden. Skolan har delats upp i tre block där tolv klassrum ska ta plats.  

Golvet är lagt och väggarna är målade i skolbyggnaden.

Efter att golvet blev klart målades byggnadens insida. Sedan sattes fönster upp. Därefter installerades elektricitet, vilket är något som den förra skolan aldrig hade tillgång till. 

– Tidigare var det väldigt mörkt och svårt för eleverna att se och koncentrera sig. Ordentliga fönster släpper in naturligt ljus och detta hjälper eleverna att kunna se ordentligt och bättre följa med i lektionerna, berättar Anna Fallgren som är programhandläggare för Etiopien på Barnfonden.

Under nästa månad är målet att installera ett solcellssystem som kommer bidra till att skolan blir mer miljövänlig och hållbar. Det kommer också att monteras vattentankar för att samla och rena regnvatten. Alla våra lokala samarbetspartners på plats är positiva till skolans utveckling. Projektet byggs med hög kvalitetsstandard och utveckling sker enligt tidsplanen.

Vattentankarna kommer samla upp och rena regnvatten så att det kan sparas och återanvändas.

 

Necho drömmer om att gå klart grundskolan

25 september 2019

I vårt projekt “Utbildning för alla” är Jollyroom huvudpartner. Genom ett långsiktigt samarbete har Jollyroom tillsammans med Barnfonden arbetat med insamlingen till skolan Shubi Gemo i Dugda, Etiopien. Projektet bidrar till att fler barn får möjlighet att gå i skolan – något alla barn har rätt till!

Nu är arbetet igång och själva skolbyggnaden börjar ta form. Även om projektet har kunnat starta så saknas det fortfarande pengar för att vi ska kunna erbjuda barnen den skolutrustning de behöver. Därför pågår insamlingen fortfarande. Vill du vara med att stödja mer kan du göra det här. Alla bidrag gör skillnad!

Vi på Barnfonden är stolta och glada över vårt samarbete med Jollyroom. Tack vare dem, våra faddrar och andra givare som bidragit till projektet får fler barn i Shubi Gemo möjlighet att gå i skolan. Vårt arbete för alla barns rättigheter är möjligt tack vare ert engagemang och stöd!

Den gamla skolbyggnaden är sliten och saknar utrustning som eleverna behöver för att klara av grundskolan.

En som ser mycket fram emot det nya skolprojektet är 13-åriga Necho som är elev på Shubi Gemo.

Necho berättar för oss om de utmaningar som barnen och föräldrarna i byn har stått inför under flera år. Shubi Gemo är den enda skolan i området och bristen på skolböcker, de dåliga bänkarna och avsaknaden av toaletter har haft en väldigt negativ inverkan på eleverna.

Arbetsmiljön har gjort det svårt för eleverna att prestera och barnen har haft låg närvaro i skolan eftersom det saknas sittplatser och läromaterial. Det har bara funnits gemensamma toaletter och det gör att flickor har svårt att sköta sin hygien då de har mens. Många flickor stannar därför hemma en dryg vecka varje månad och det gör att de halkar efter i skolan. I vårt projekt bygger vi separata toaletter för flickor och pojkar och detta gör att flickor kan gå i skolan även när de har mens.

Skolans dåliga förutsättningar hindrar eleverna från att studera klart sin grundskoleutbildning. Barnen tvingas sluta skolan i sjätte klass, fastän utbildningen ska pågå till åttonde klass. Necho berättar att hon har varit orolig över sin egen utbildning eftersom hennes föräldrar inte har råd att betala skolavgiften på skolor i andra byar.

Necho skulle tvingas sluta skolan om inte upprustningen av Shubi Gemo hade börjat i år. Nu när bygget av den nya skolan startat har Necho och hennes familj återfått hopp om att hon ska kunna gå klart sin utbildning ända upp till åttonde klass.

Necho berättar om sina tankar kring skolbygget.

 

 

Bygget av skolan har satt igång

17 september 2019

I juni startade vår insamling till skolan Shubi Gemo i Etiopien. På skolan trängs 90 barn varje dag i klassrum gjorda för 45 elever, utan elektricitet och med begränsad tillgång användbara skolböcker. Målet med insamlingen är att bygga en ny skolbyggnad med fyra klassrum, att möblera lokalen, installera regnvattenbehållare för att barnen ska kunna sköta om sin hygien och att bygga toaletter.

Tack vare våra faddrar och givare har projektet med att rusta upp skolan kunnat påbörjas och de grundläggande bygget har satt igång under sommaren.

Klassrum Dugda Etiopien

Såhär såg klassrummen ut förut. Bänkarna var slitna och utan elektricitet var det svårt för barnen att se och lära.

I början av juni hölls en ceremoni där barn, vuxna och äldre var med och firade att skolprojektet skulle starta. Skolbarn sjöng sånger och läste dikter. Skolkommitén, föräldrar och äldre pratade om hur projektet kan hjälpa till att lösa de många problem som skolan i byn ha haft.

Under samma månad bestämdes placeringen av bygget. Det planerades noga så att skolgården blir optimal och så att solljus inte ska störa lärandet. Material började transporteras till skolområdet och grunden för byggnaden lades färdigt.

Skolbyggnad i Dugda i Etiopien

Under sommaren startade regnsäsongen i Etiopien, vilket försvårade byggnadsarbetet. Regnet gjorde vägarna leriga och översvämningar försvårade transporten av material.

Mellan regnskurarna i juli fortsatte projektet med byggnation. Väggarna blev helt klara och taket började byggas.

Skolbyggnad Dugda i Etiopien

Under juli byggdes väggar och tak.

I augusti färdigställdes taket och byggnaden börjar ta form. Nu fortsätter arbetet med klassrummen under hösten!

Taket under konstruktion.

Under hösten kan du följa uppdateringarna av arbetet av skolan i Dugda här.