Projekt där unga blir entreprenörer

Var med och stöd arbetslösa ungdomar i Etiopien att starta egna företag. I vårt försörjningsprojekt arbetar vi tillsammans med ungdomar i Dugda-området i centrala Etiopien. Ungdomarna som är med i projektet kommer att få stöd i att starta eget, bland annat inom mensskyddsproduktion och kycklinguppfödning.

I Dugda är det stor brist på formella jobb. Självföretagande är det enda alternativet för många av invånarna. I vårt projekt arbetar vi med 250 ungdomar som alla idag är utan arbete. De kommer att delas upp i grupper med olika inriktningar. Ungdomarna får chans komma ut i arbete och därmed också möjlighet att påverka sitt liv och sin framtid.

Haimanot är 24 år och hon har fått stöd i ett av våra tidigare projekt där vi arbetat med entreprenörskap. Hennes situation har blivit mycket bättre och tillsammans med fyra vänner äger hon ett café i anslutning till en busstation.

De blivande entreprenörerna

120 ungdomar kommer att få en specifik utbildning inom sparande och småföretagande. De kommer också att få hjälp att spara i mikrolån och starta eget. Vi lägger en särskild vikt vid att höja de kunskaper som krävs för att ungdomarna på egen hand ska kunna identifiera var det finns behov för en viss produkt eller service. De kommer också att lära sig hur de kan bemöta kunder och leverantörer och hur de kan bedöma förändringar på marknaden.

Ungdomarna i projektet kommer utöver arbetsträning och enklare utbildning i bokföring också att få redskap, material och start-kit för att kunna komma igång med sin verksamhet inom:

  • Produktion av återanvändbara bindor
  • Kycklinguppfödning
  • Mejeriproduktion
  • Boskap

I det här rummet och med de här symaskinerna ska en av grupperna i projektet tillverka återanvändbara bindor.

Det här är vårt mål

Att det är ungdomarna som driver utvecklingen framåt är tydligt i det här projektet. Vårt övergripande mål med försörjningsprojektet är att de unga själva bidrar till utvecklingen i sitt närområde. När ungdomarna vi arbetar med får vara i en trygg, stöttande och ansvarstagande miljö får de goda förutsättningar för att skapa en bättre socioekonomisk livssituation. Vårt fokus är att skapa en säker och stöttande miljö där vi främjar ungdomars delaktighet.

De unga tar ägandeskapet

Arbetsförmedlare har också en viktig roll för ungdomarnas jobbmöjligheter. Vi arbetar därför för att stärka kapaciteten hos arbetsförmedlare och förbättra deras förmåga att bemöta ungdomarnas behov. Som ung är det lätt att bli utnyttjad och därför vill vi ha en dialog i projektet om vilka arbetsformer som är okej och vilka rättigheter som finns för att motverka skadliga former av arbete.

– Det handlar om att unga ska ta ägandeskap och att de själva ska känna sig kapabla att arbeta, berättar Anna Fallgren från Barnfondens programavdelning.

Så här arbetar vi med mikrolån

I projektet får samtliga ungdomar ekonomiskt stöd i form av mikrolån för att kunna starta eget. Här arbetar vi med en egeninsats och det innebär att man utökar ungdomarnas egen investering för att de ska kunna ta ett större lån. För att de ska kunna få ett mikrolån behöver de också investera på egen hand. Detta gör att ungdomarna blir mer motiverade till att arbeta, de får ta ägandeskap för sina investeringar och det ger dem en möjlighet att själva kunna bestämma över sin framtid.

Projekt som bidrar till de globala målen

Som allt Barnfondens arbete är den här insatsen kopplad till flera av de globala målen. Särskilt bidrar vi här till mål 1: att utrota fattigdom, 4: god utbildning för alla och mål 5: jämställdhet.