Hjälp rohingyer - stöd barnen i flyktingkatastrofen

Det här har hänt

Våldsamheter i Rakhine i Myanmar (Burma) har tvingat den förföljda folkgruppen rohingya att fly sitt hemland. Militären har bränt ner cirka 200 byar för att göra det omöjligt för människor att återvända. Sedan augusti har över 600 000 rohingyer flytt över gränsen till Bangladesh. Flyktinglägren är sedan månader tillbaka överfulla och det saknas tält, mat, vatten och tillgång till sjukvård. Det är den snabbast växande flyktingkrisen i modern tid.

De flesta som flytt är barn, unga mammor och äldre. Mer än hälften av flyktingarna är barn och många har kommit ensamma och helt utmattade. Den humanitära situationen är katastrofal. Trots stora ansträngningar att hjälpa dem i nöd är flyktinglägren i Bangladesh, som är ett av de fattigaste länderna i Asien, mycket dåligt utrustade för att klara en sådan här stor flyktingvåg.

Arbetet du stödjer

240 000 barn av de som flytt till Bangladesh riskerar undernäring. Det råder stor brist på vatten och mat. Det saknas tak över huvudet och möjligheten att sköta sin hygien är ytterst begränsad. Akutinsatsen som Barnfonden stödjer genomförs i Mainngerghonna, ett tillfälligt flyktingläger som just nu hyser 80 000 människor.

Barnen har rätt till trygghet och skydd, även mitt i det kaotiska. Katastrofinsatsen har särskilt fokus på att säkerställa att barnen skyddas mot övergrepp och trauman och vi stödjer verksamhet med barnvänliga platser. Här ses också barnens hälsa över och de har möjlighet att få stöd. Säkra och trygga platser för kvinnor är också prioritet då många kvinnor riskerar att utsattas för våld och övergrepp. Akutinsatsen i Mainngerghonna som Barnfonden stödjer sker i samarbete med ActionAid Bangladesh och vårt internationella nätverk, ChildFund Alliance.

 

Ditt stöd bidrar även till att:

Distribuera matpaket med linser, olja, salt och socker för att förebygga undernäring.

Dela ut hygienkit till 1 000 familjer med tvål, bindor, våtservetter, hink och desinfektion.

Installera tio handvattenpumpar som förser 500 familjer med rent vatten.

Bygga 25 akuta latriner som underhålls och rengörs.

Hjälp vid katastrofer

Barnfonden arbetar med långsiktig hjälp vid katastrofer och strävar efter att skapa mer motståndskraftiga samhällen efter katastrofen. Vår första prioritering vid en humanitär insats är alltid det omedelbara behovet hos den drabbade befolkningen men även då utförs insatserna alltid med ett långsiktigt perspektiv.

Vid en katastrof gör vi tillsammans med våra lokala partners en snabb utvärdering av situationen, med särskilt fokus på barnens behov. Denna typ av utvärdering koordineras alltid med andra humanitära aktörer på plats. Utvärderingarna fokuserar på kritiska punkter som är viktiga för att se till att barn garanteras trygghet och skydd även i en miljö som drabbats av en katastrof.

Hjälp till självhjälp sedan 1991

Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden organisation som grundades 1991. Vi ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance som består av elva organisationer från lika många länder. Tillsammans stödjer vi mer än 15 miljoner barn världen över. Fokus ligger särskilt på hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Allt vi gör sker i nära samarbete med barnen, deras familjer och personalen på plats.

Vår utgångspunkt är alltid densamma – barnen är mittpunkten.