Bli projektfadder

För 100 kronor i månaden kan du bli projektfadder och stödja vårt arbete för att ge fler barn chans till en bättre framtid. Projekten vi driver är många och angelägna.

Du är med och förändrar världen

Som projektfadder stödjer du vårt utvecklingsarbete för att ge fler barn chans till en bättre framtid. Vi fokuserar på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Det är också inom dessa områden som vi driver projekt. Alltid med barnets behov i fokus.

Projekten du stödjer är många och angelägna.

När du är projektfadder stödjer du insatser på olika platser runt om i hela världen. Det kan handla om vårt arbete för att stoppa könsstympning av flickor. Här ser vi att våra insatser förändrar attityder mot könsstympning och det i sig gör att att färre flickor drabbas. Det kan också vara projekt för att barn med funktionshinder inte ska vara utestängda från skolan och samhället. Alla barn ska kunna delta på så lika villkor som möjligt. Vi driver också projekt för att se till att fler barn i världen får födelsebevis.

Håll dig uppdaterad

Vi berättar och återrapporterar löpande om vårt arbete för att du som projektfadder ska kunna se hur ditt stöd gör skillnad. Du kan följa oss i sociala kanaler, ta del av information i våra nyhetsbrev och två gånger per år får du hemskickat vår faddertidning.

Projektfadderskapet är ett bra alternativ för dig som vill bidra till att fler barn i världen får chans till en bättre framtid. Ditt stöd går dit där det gör allra mest nytta.

Exempel på aktuella projekt

Som projektfadder stödjer du alla de projekt vi för närvarande driver. Du väljer alltså inte ut något enskilt projekt, utan ditt stöd används där det bäst behövs just nu.

Ny attityd till skola i konfliktdrabbade Mopti

För att barn ska ha möjlighet att gå i skolan behövs mer än skolbyggnader, böcker och lärare. Det är tydligt i konfliktdrabbade Mopti i Mali, där vi förutom att bygga och rusta upp skolor också arbetar med att förändra synen på utbildning. När gamla attityder ruskas om får fler barn möjlighet att gå i skolan – särskilt flickor.

Läs mer

Lärocenter ger nya möjligheter

I vår projekt i Kotra i Rajasthan, Indien, tar vi ett första steg för att förbättra situationen för de marginaliserade barnen i området. Med projektet kommer åtta lokala lärocenter, så kallade ”Community Based Learning Centres”, att etableras och redan efter första året ser vi fina resultat.

Läs mer

För 100 kronor per månad eller mer bidrar du till en lite bättre värld.

Bli projektfadder idag!