Du kan göra skillnad - Bli fadder idag!

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte mellan människor från olika delar av världen. Vi ser hur det skapar en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter och kunskap om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre.

Vad ska världen vara mest rädd för?

Och ska vi vara rädda överhuvudtaget?
Vi kan naturligtvis känna vanmakt över allt vi hör och ser i nyhetssändningar. Eller så kan vi titta ut över världen och upptäcka barnen.

Då ser vi något annat.

Då ser vi barn som strålar av lycka för att de äntligen får börja skolan. Då ser vi flickor som räddats från att bli könsstympade, då ser vi barn som nu kan dricka rent vatten, då ser vi barn som får hjälp när de är sjuka och som varje dag kan äta sig mätta. Då ser vi hur barn kan växa upp med en framtidstro. Som fadder i Barnfonden är du med och bidrar till detta.

Som en av Barnfondens faddrar vet du vem du hjälper

Din hjälp blir personlig och du får en nära relation med ditt fadderbarn, med familjen och med byn där de bor.

Du får rapporter och brev om hur det går för ditt fadderbarn och om hur projekten i deras by går framåt. Inte minst får du känna glädjen av att följa ditt fadderbarns utveckling från tidig ålder upp i vuxenlivet.

Att vara fadder genom Barnfonden kostar 250:- i månaden. Och du vet att pengarna når fram.

Vi - du och jag - kan göra skillnad

Är det något vi ska vara rädda för så är det att vi ska tappa vår empati och tro på att vi kan göra skillnad – för det kan vi. Och den skillnaden förändrar livet för barnen i utsatta områden i Asien, Latinamerika och Afrika, så att de kan växa upp i en trygg miljö, gå i skolan och bli en del av en bättre värld för alla barn. Du kan vara med och ge dem den chansen.

Världen är full av barn som behöver en fadder.

Bli fadder du också!

I nästa steg får du fylla i ett medgivande för att vi ska kunna dra ditt bidrag via Autogiro.
Vill du inte fylla i ett medgivande nu kan du välja att få hem ett betalningsinformation via post.