Ge en gåva - du gör skillnad!

Din gåva till Barnfonden gör vårt långsiktiga arbete möjligt. Vi arbetar med hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Du kan vara med och bidra till att fler barn får chans till en bättre framtid.