Barber & Coffee rakade för Barnfonden.

Helgen den 9 och 10 mars rakade Barber & Coffee för Barnfonden på Malmömässan. Barber & Coffee är Malmös första och enda London-inspirerade barbershop där man, förutom rakning och hårstyling från deras Master barberare, serverar kunder och gäster smakrikt kaffe av högsta kvalité.

Alla barn ska ha en egen skolväska

Vi vill att alla barn ska få uppleva lyckan över att ha en egen skolväska. I vårt projekt i konfliktdrabbade Mopti i Mali arbetar vi för att fler barn ska få gå i fungerande skolor – och att skolbarnen ska få egna skolväskor med pennor och skrivböcker.

Stort tack till dig som rakat eller hårstylat dig och skänkt en gåva till vårt arbete i krigsdrabbade Mopti i Mali! Tillsammans skänkte ni 15 000 kronor och det innebär att vi kan ge 111 barn i Mopti nya skolpaket. Fantastiskt!

Politiskt instabilt – sämre utbildning

Mali är politisk instabilt sedan militärkuppen 2012 och det har fått allvarliga konsekvenser för tillgången till bra och säker utbildning. Möjligheten för flickor att få en utbildning var låg redan före konflikten. Nu har situationen försämrats ännu mer, inte minst på grund av förtryckande grupper som bevarar gamla könsnormer.

Skolan ingen säker plats

I Mopti finns idag 300 skolor som inte fungerar. Det är ungefär en tredjedel av alla skolor i området. Många skolor saknar också dricksvatten och toaletter vilket gör skolan osäker, särskilt för flickor.

En egen skolväska

Skolstartspaketen i Barnfondens webbshop delas ut till barn i Mopti. De får en egen skolväska med pennor och skrivbok som gör det lättare för barnen att öva på egen hand.

Ny skola och förändrade attityder

Skolan vi bygger i Mali kommer att ha tre klassrum med skolbänkar och svarta tavlor, separata toaletter för flickor och pojkar, samt böcker och pennor till barnen. Samtidigt jobbar vi med barn, familjer och lokala ledare för att förändra attityden till flickors utbildning.

Läs mer om skolan vi har byggt i Mopti här.