Bilder från Ukraina och Moldavien

Bilder tagna av ChildFund på plats i Ukraina och i Moldavien. Dokumenterar den väldigt kaotiska situation som råder där just nu när människor lämnar sina hem och sin vardag på flykt undan kriget. Akutinsatserna som visas i bilderna är inte alltid specifikt de insatser ChildFund ansvarar för.  Klicka på bilderna för att se dem i större format och läsa bildtexter.