Vi följer pengarna

Peter Joelsson är Barnfondens ekonomichef och nyss hemkommen från Etiopien. Här kan du läsa mer om vad Peter gjorde där när han besökte våra projekt och om hur vi på Barnfonden kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

Vad har du gjort i Etiopien?

– Jag har varit i Etiopien för att kontrollera flödet av pengarna som vi skickar ner för att stödja projekt i olika delar av landet. Vi har gått inom hur personalen på plats arbetar för att säkerställa att pengarna går till rätt ändamål.

Peter Joelsson är Barnfondens ekonomichef. Här i Etiopien där han följer upp projekt vi stödjer.

Hur var resan upplagd?

– Först besökte vi från Barnfonden landkontoret för ChildFund Etiopien. Vi var även på två lokala kontor i Dugda och i Siraro. Utöver det gjorde vi besök i byar där vi stödjer utvecklingsarbete. Vi har träffat människor som är med i projekten och som tar del av pengarna. Vi pratade också med ett fadderbarn som nyligen fått en extragåva och det gjorde vi för att kunna följa hela kedjan från givaren i Sverige till mottagaren i Etiopien.

Är du nöjd med hur ekonomin sköts?

– Ja och det är jag av flera skäl. Det råder mycket god kontroll på hur pengarna används och de går till rätt ändamål. De lokala organisationerna som vi samarbetar med har väl genomarbetade manualer för hur inköp ska genomföras och redovisas. Ett exempel är att alla köp över 5 000 Birr (cirka 1 800 sek) föregås av att man tar in tre ”offerter” på inköpet. Sedan väljer en inköpskommitté vilken offert som ska antas och slutligen godkänner ansvarig chef för lokalkontoret inköpet.

Såg du att pengarna gör nytta?

– Ja, det råder inget som helst tvivel om att pengarna gör en otrolig nytta för alla dem som är med i projekten vi stödjer. Mest minns jag besöket hos de jordbrukare som utbildats i hur man kan odla jorden på bästa sätt och gått från en skörd per år till mellan tre och fyra skördar per år. Dessutom har de fått betydligt högre utfall av varje skörd. En av jordbrukarna visade att han nu för första gången hade pengar på banken och stolt visade upp sin bankbok. Barnperspektivet i de här satsningarna är att med en högre levnadsstandard så har familjer råd att köpa skolmateriel till sina barn. Istället för att jobba ihop till den dagliga överlevnaden för familjen nu kan gå i skolan och få vara just barn.

Stolt över sin första bankbok! Flera av projektdeltagarna har nu för första gången möjlighet att spara pengar på banken.

Hur kontrollerar Barnfonden att insamlade pengar når fram?

– För Barnfonden är förtroendet från våra givare den absolut viktigaste byggstenen i vår verksamhet. Vi har därför en minutiös kontroll av alla våra transaktioner, väldigt liten kontanthantering och vi följer alla transaktioner från ax till limpa. Det innebär att så fort pengar lämnar Sverige så ska mottagaren, någon av våra samarbetspartners, bekräfta att de tagits emot. Våra externa revisorer kontrollerar både oss i Sverige och alla våra samarbetspartners.

Hur regelbundet granskas Barnfonden

– Barnfonden revideras löpande av externa revisorer, precis som vilket annat ”företag” som helst. Svensk Insamlingskontroll, som administrerar alla 90-konton, har särskilda krav på oss för att de ska kunna bevaka givarens intressen. Vi är också medlemmar i branschorganisationen FRII, Frivilligorganisationens Insamlingsråd, som ställer krav på vårt kvalitetsarbete. Jag vågar påstå att vi är mycket väl granskade, allt för att du som givare ska känna dig så trygg som det överhuvudtaget är möjligt. Eftersom vi är en liten organisation med korta beslutsvägar så är vi väldigt öppna hur pengarna används och vi är stolta över att kunna säga att mellan 83 och 85 procent av våra insamlade medel går till ändamålet, vilket är en hög branschsiffra.

Vill du får mer inblick i Barnfondens ekonomi? Här är vår senaste årsredovisning