Skriv under uppropet Rädda biståndet!

Fattigdom och hunger ökar globalt. Klimatkrisen tilltar. Demokrati och jämställdhet hotas. Biståndet är viktigare än någonsin. Barnfonden och ett 50-tal andra organisationer inom Concord Sweden lanserar därför nu uppropet #räddabiståndet. Läs mer och skriv under uppropet via länken nedan.

Läs mer och skriv under uppropet