Mens ska inte vara ett hinder

Första skoldagen. Det är en dag många barn längtar till. Fler barn börjar skolan idag än för 20 år sedan, men samtidigt är det långt från alla som går klart grundskolan. Oftast är det flickor som slutar för tidigt och en av anledningarna är mens.

Flickors utbildning ger många ringar på vattnet. När flickor får gå i skolan gifter de sig senare, risken för tonårsgraviditeter minskar och de föder färre och friskare barn. Flickor som får gå klart skolan vill också senare i livet se att deras egna döttrar utbildar sig. Dessutom ökar familjeinkomsten ofta eftersom läs- och skrivkunniga kvinnor har större chans att hitta arbeten med högre lön. Det finns med andra ord många goda och hoppfulla skäl till att Barnfonden fokuserar på flickors rätt till utbildning.

Skola alla veckor i månaden

Barnfonden har arbetat i Burkina Faso i över 20 år. Vi ser att fler flickor nu börjar i skolan och färre hoppar av för tidigt. Parallellt med att attityderna förändras måste vi också arbeta för att miljön på skolan anpassas. Toaletter är en viktig del. När det finns toaletter för flickorna att använda när de har mens gör de att de slipper stanna hemma en vecka i månaden. Flickor som börjar stanna hemma när de har mens kommer snabbt efter i skolan och risken att de hoppar av skolan för tidigt ökar. I Burkina Faso fokuserar Barnfonden just nu särskilt på att få fler flickor att gå i skolan genom tjejgrupper, föräldraföreningar och genom att involvera religiösa ledare, lärare och rektorer i utvecklingsarbetet.

Skolan ska inte kosta

Många barn har långt till närmaste skola och vägen dit kan vara allt annat är barnvänlig. Avståndet är en orsak till att tiotals miljoner barn idag inte har chans att gå i skolan. Kostnaden är en annan. Trots att alla barn har rätt att gå i grundskola utan kostnad ser verkligheten annorlunda ut. Även för de skolor som är gratis kan det tillkomma kostnader för skolmaterial och kläder som gör det svårt för många familjer att få råd.

Selam är 11 år och här gör hon sina läxor på ett bibliotek i Metahara i Etiopien

Alltid utifrån barnens perspektiv

Att skolor är barnvänliga är långt från självklart. För att få fler barn att börja och gå klart skolan är miljön viktig. Det är därför vi tar ett helhetsgrepp och arbetar med allt från en stimulerande, barnvänlig skolmiljö med pedagogiska böcker till att utbilda lärare i metoder som gör barnen delaktiga i skolan. Utan utbildning och tillgång till bra skolmaterial har barn inte möjlighet att nå sin fulla potential. För att en skola ska kunna vara barnvänlig och inkluderande är det viktigt att få med lärarna, familjerna och barnen i arbetet.