Nu har barnen i Shubi Gemo en ny skola

Stämningen var uppsluppen och förväntansfull när det äntligen var dags för invigningen av Shubi Gemo-skolan i Etiopien. Barnfonden var med för att fira tillsammans med skolbarn, skolpersonal och vår lokala partner. På plats fanns också barn och vuxna från byn Shubi Gemo och ett etiopisk TV-team som filmade firandet.

Nu har fler barn i byn Shubi Gemo möjlighet att gå i skolan.

Engagemanget för skolan har funnits länge. Kvinnorna i byn Shubi Gemo har under lång tid kämpat för en barnvänlig skola där eleverna slipper trängas i överfulla klassrum. Att skolan är betydelsefull för alla i området gick inte att ta miste på under invigningen.

Susanne Melms är värvningsansvarig på Barnfonden och hon var med under invigningen för att följa upp projektet och samtidigt fira att skolan blivit klar. Hon berättar:

– Skolan betyder oerhört mycket för Shubi Gemo. På invigningen var det dans, musik och tal – och väldigt många glada barn. Området är mycket fattigt och en bra skola ger barnen här nya möjligheter för framtiden.

Lilly Omondi (t.v.) är landschef för vår samarbetspartner, ChildFund Etiopien. Här tillsammans med Susanne Melms och Catherine Larsson från Barnfonden under skolinvigningen.

Mer plats för eleverna i klassrummen

När Barnfonden gick in med stöd för att rusta upp och bygga nya klassrum tog vi tillvara på engagemanget som redan fanns. Lokalbefolkningen har varit engagerad och drivande i vårt skolprojekt och det är en viktig faktor för att resultatet ska bli hållbart.

Möten med barn, föräldrar, skolpersonal och myndigheter i Shubi Gemo har lagt grunden för vårt skolprojekt som har resulterat i det här:

  • Fyra nya, inredda klassrum
  • Nyinstallerad elektricitet på skolan som delvis drivs av solceller
  • Regnvattenbehållare finns numera på skolan för att eleverna ska kunna sköta sin hygien
  • Klassrummen är möblerade på ett barnvänligt vis med bänkar, tavla, stolar och bord
  • Separata toaletter som under början av 2020 håller på att byggas klart i anslutning till skolan
  • Barn och skolpersonal har utbildats i hygien och sanitet

Nya toaletter under uppbyggnad.

Nya toaletter och hygienutbildning

Shubi Gemo-skolan har tidigare saknat toaletter och det påverkar både hälsan och jämställdheten bland eleverna. När flickor har en separat toalett att gå till är sannolikheten större att de stannar i skolan, även när de har mens. De nya toaletterna byggs klart i början av 2020 och finns i anslutning till skolan. Som en del i arbetet med hygien och sanitet har i eleverna också fått utbildning inom samma tema.

Både lärare och elever har fått lära sig:

  • Hur de sköter sin hygien – däribland hur de ska tvätta händerna på rätt sätt.
  • Hur de skyddar sig från vattenburna sjukdomar.
  • Hur de tar hand om skräp och håller skolmiljön ren.

Läs mer om skolprojektet i Shubi Gemo