Utbildning för alla barn

Insamling av Cecilia a

Barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. Vi kämpar för att alla barn ska få gå i en trygg och barnvänlig skola.

Insamlat

0kr

Procent

0%

Mål

2 000kr

Donationer

0st

Jag är fadder till en flicka i Uganda sedan 11 år tillbaks. Det har möjliggjort hennes skolgång, ökad hälsa och bidrag till familjen. Nu vill jag med er hjälp bidra till att fler utsatta barn får den möjligheten. I Sverige tar vi skola och utbildning för givet. Så är det inte för många andra barn i världen.