Be Better Online

Insamling av Carl-Gustav Ö

Hjälp oss att bekämpa spridningen av coronavirus och covid-19 i våra programländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Ditt stöd ger fler barn som lever i utsatthet rent vatten, kunskap om god hygien, hemundervisning och trygghet.

Insamlat

0kr

Procent

0%

Mål

15 000kr

Donationer

0st

Be Better Online