Allas rätt till skolgång

Insamling av Emelie S

När du stödjer denna utbildning bidrar du till att fler barn i världen kan få börja, fortsätta och gå klart skolan. Barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. Att få gå i skola är dessutom en rättighet som alla barn har enligt FN:s barnkonvention.

Insamlat

419kr

Procent

4%

Mål

10 000kr

Donationer

5st

Vi är en grupp elever som går sista året på gymnasiet, Marina Läroverket. Till och från har alla av oss någon gång sagt eller tyckt att skolan varit jobbig, trots det har vi haft ett privilegium att gå i skolan gratis i 12 år. Nu i samband med hemstudierna och pandemin blir det tydligt hur viktigt skolan är för oss och många andra ungdomar. Därför vill vi satsa på en insamling för allas rätt till en utbildning, för runt om i världen finns det 258 miljoner barn som inte får gå till skolan, där den största gruppen är 15-17 åringar. En bra trygg skolgång bekämpar både fattigdom och kriminalitet. Hjälp oss att nå vårt mål för en bättre framtid!

Alla som donerat: