Sätt en ungdom i arbete

NY GÅVA 2018. Så här går det till: Din gåva bidrar till att en av ungdomarna vi arbetar med kommer ut i arbetslivet. Din insats är del i ett större projekt där vi arbetar med arbetslösa ungdomar i Dugda, Etiopien. De får utbildning i sparande och småföretagande. Ungdomarna får också hjälp att spara i mikrolån och starta eget. De lär sig att läsa av marknaden och hur de kan bemöta kunder och leverantörer. Ungdomarna får arbetsträning och enklare utbildning i bokföring. Exempel på område de tränas inom är: mejeriproduktion, mensskyddstillverkning och kycklinguppfödning.

Pris: 5 000 kr
Antal: