Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Hälsa och välbefinnande

Trygg förlossning

På landsbygden kan en graviditet och förlossning vara förenat med livsfara. Bristen på hälsokliniker är stor och det saknas ofta bra utrustning och utbildad personal. Konsekvenserna blir allvarliga för både mor och barn, inte sällan med dödlig utgång. För att säkerställa en trygg förlossning krävs det utbildning för nyblivna föräldrar, småbarnsomsorg och födelseregistrering. Detta måste kompletteras med förebyggande vård och uppdaterad utrustning. Alla barn förtjänar att födas under trygga omständigheter med tillgång till vård för både barn och mamma!

Pris:
 kr