Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Hälsa och välbefinnande

Trygg förlossning

På landsbygden kan en graviditet och förlossning vara förenat med livsfara. Bristen på hälsokliniker är stor och det saknas ofta bra utrustning och utbildad personal. Konsekvenserna blir allvarliga för både mor och barn, inte sällan med dödlig utgång. Din gåva säkerställer en trygg förlossning genom förebyggande vård och utrustning. Den bidrar också till utbildning för nyblivna föräldrar, småbarnsomsorg och födelseregistrering.

Pris: 250 kr
Antal: