Stoppa handel med barn

NY GÅVA 2018. När föräldrar i utsatta områden skickar iväg sina barn är det i tron om att de ska få ett bättre liv. Istället blir barnen många gånger offer för trafficking. Flickor och kvinnor är särskilt utsatta för sexuell exploatering. Inget barn ska riskera att bli offer för människohandel. Vi arbetar med unga tjejer och stärker deras rätt till utbildning och rätten att bestämma över sin egen kropp. Den här gåvan stödjer vårt arbete där vi involverar hela samhällen med föräldrar, myndigheter, skolor och framför allt – barnen själva.

Pris:
 kr