Stoppa handel med barn

NY GÅVA 2018. Det är fattigdom, brist på utbildning, sociala normer och låg kunskap som är de vanligaste orsakerna till att barn blir offer för trafficking. Flickor och kvinnor är särskilt utsatta för sexuell exploatering. Inget barn ska riskera att bli offer för människohandel. Vi arbetar med unga tjejer och stärker deras rätt till utbildning och rätten att bestämma över sin egen kropp. Den här gåvan stödjer vårt arbete där vi involverar hela samhällen med föräldrar, myndigheter, skolor och framför allt – barnen själva.

 

Pris:
 kr