Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla
Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

För barns röster

Varje barn har en åsikt, den måste få bli uttryckt och hörd, särskilt i frågor som påverkar dem och deras framtid. Genom ungdomsgrupper och barnklubbar får barn och unga möjlighet att berätta sina historier och dela sina erfarenheter genom drama, video och dans. Det ger dem utrymme att bli hörda samt lärdom i hur de kan använda sina röster – för att påverka föräldrar och myndigheter lokalt och globalt, om allt från klimatförändringar till våld mot barn och skadliga traditioner.

Pris:
 kr