Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla
Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Stöd alla barns rättigheter

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter. Den här gåvan stödjer aktiviteter som stärker barnens kunskap om sina rättigheter. På så sätt blir barnen bättre rustade att påverka sin egen framtid. Barn och unga får lära sig om allt från rätten till utbildning till rätten att säga nej till barnäktenskap och könsstympning. Det här arbetet bidrar även till att göra vuxna medvetna om barns rättigheter och vad de kan göra för att stärka dem.

Pris:
 kr