Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla
Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Ge barn och unga en röst

Varje barn har rätt till en åsikt, att få uttrycka den och bli lyssnad på, särskilt i frågor som påverkar dem och deras framtid. Din gåva stöder ungdomsgrupper och barnklubbar för att ge barn och unga möjlighet att berätta sina historier och dela sina erfarenheter genom drama, video och dans. Det ger dem en starkare röst till att påverka föräldrar och myndigheter lokalt och globalt, om allt från klimatförändringar till våld mot barn och skadliga traditioner.

Pris:
 kr