Solcellspaneler

Detta är på sitt sätt en gåva till hela mänskligheten. Själva förknippar vi kanske solceller mest med klimatet och förnybar energi. Men i våra utsatta områden betyder det att vi kan sätta upp solcellspaneler på skolor som idag saknar elektricitet. Det innebär att skolorna kan ha lampor som ger ljus och använda fläktar som kyler när det blir för varmt. Solenergin kan också användas till de pedagogiska hjälpmedel som kräver elektricitet.

Pris:
 kr