Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Bekämpa klimat­förändringarna

Företagsgåva - Moringaskog

Den här gåvan ger utsatta familjer i områden som är hårt drabbade av torka moringaträdplantor som räcker till en hel skog, eller närmare bestämt minst 100 träd. De får även en introduktion till hur trädet kan användas.

Moringaträdet trivs i både mycket torrt och tropiskt klimat och redan det första året växer det 3–4 meter. När det väl är planterat dröjer det 6–8 månader tills trädet bär frukt och nästan alla delar av moringaträdet är ätbara och näringsrika. 

Moringaträdets fröns förmåga att användas inom vattenrening har undersökts i flertalet forskningsprojekt, bland annat av Uppsala Universitet*.

Bra för klimatet
Moringaträden bromsar klimatförändringarna eftersom de fångar upp koldioxid. De binder dessutom jord vilket bidrar till att förhindra ökenspridning.

Det finns många skäl till att moringaträdet också kallas för mirakelträdet.
Läs mer här!

* Uppsala Universitet – ”Nya forskningsrön om ”mirakelträdet” Moringa”

Pris:
 kr