Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Matkasse

Miljontals familjer står inför en hungerkatastrof till följd av förlorade inkomster när hela samhällen stängs ned på grund av covid-19.  Din gåva går till arbetet att säkra att barn får mat för dagen – förutom att familjer kan få matkassar eller kontanter för inköp av mat, görs andra insatser för att säkra mat till de allra mest utsatta.

Pris: 250 kr
Antal: