Läsplatta ökar läskunnighet

På skolbiblioteken i Kambodja samlas barn för att läsa och göra sina läxor. Utbildning är ofta lågt prioriterad i Kambodja och därför är tillgången till böcker och läromedel många gånger bristfällig.

Väl utrustade skolbibliotek är ett led i att få fler barn till skolan och att öka läskunnigheten. Att läsplattor numera samsas med böcker och tidningar är något nytt.

Den här gåvan bidrar till läsplattor på skolbiblioteken vi arbetar med i Kambodja. Med hjälp av läsplattorna tar barnen del av pedagogiska verktyg som hjälper dem att träna sina läs- och skrivkunskaper. 

Pris: 1 300 kr
Antal: