Föda tryggt-paket

Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning! Föda tryggt-paketet innehåller för oss så självklara saker som plastlakan, rakblad, tvål, handskar, navelsträngstråd och hälsokort till de nyfödda barnen. Livsviktiga saker som räddar liv. 

Trots att mödradödligheten sjunker i världen är det varje dag många kvinnor som riskerar att inte överleva sin förlossning. Med ett Föda tryggt-paket ökar chanserna både för barnet och mamman att överleva. När kvinnorna får den här gåvan blir de samtidigt upplysta i hur viktigt det är att föda på klinik med utbildad hälsopersonal.

Pris: 235 kr
Antal: