Biodlingspaketet

Den här gåvan ger en familj en komplett bibostad med bin. De får också skyddskläder och utbildning i honungsproduktion och hur man kan försörja sig genom att sälja honungen.

Bina ger näringsrik honung till familjen, samtidigt som bina utför sitt viktiga arbete med pollinering av växter. Ett biodlingspaket ger familjer på landsbygden både möjlighet till självförsörjning och en bättre framtid för hela familjen.

Pris: 1 895 kr
Antal: