Bekämpa våld mot barn

NY GÅVA 2018. Alla barn har rätt till trygghet och skydd – oavsett om de är i skolan, i sitt hem eller utomhus och leker. Tillsammans kan vi kämpa för alla barns rätt att leva ett liv fritt från våld. Över hela världen utsätts barn för våld och exploatering. Och barn som lever i fattigdom är särskilt utsatta och försvarslösa. Vi arbetar tillsammans med hela familjer för att stärka föräldrars förmåga att ta hand om sina barn och ge dem en trygg uppväxt. För alla barn i hela världen har rätt till ett liv fritt från våld.

Pris:
 kr