Kavlifondet skapar lärocenter

Alla barn har rätt att gå i skolan. I indiska Rajasthan lever många barn ett liv i fattigdom utan den möjligheten. Skolorna ligger ofta i de större byarna och avståndet hindrar barnen från att kunna ta sig till dit. I ett nydanande, fyraårigt projekt som finansieras av Kavlifondet, arbetar Barnfonden för att marginaliserade barn från olika minoritetsgrupper ska få chans till utbildning. Många av dessa barn är daliter och de befinner sig ofta i en mycket utsatt livssituation. 

Efter bara ett år ser vi goda resultat. 56 procent av barnen i projektet har blivit bättre på matematik.

Sällan en fast boplats

I Rajasthan finns minoritetsgrupper som ofta är beroende av jordbruk. Familjerna flyttar dit arbeten finns och de har svårt att finna och behålla en fast boplats. Dessa grupper är marginaliserade och har låg status i samhället. Barnens skolgång blir lidande när familjen flyttar runt. Det finns få skolor på landsbygden där de här familjerna lever och om barnen tar sig till en skola i en större by innebär det ofta långa och farliga transportsträckor. Trots att den indiska lagen säger att alla barn ska ha rätt till en skola inom en radie på fem kilometer, är det många barn på landsbygden som inte går i skolan.

Lärocenter som drivs av invånarna själva

I Barnfondens projekt i området Kotra i Rajasthan tar vi ett första steg för att förbättra situationen för de här utsatta barnen. Med projektet kommer åtta lokala lärocenter, så kallade ”Community Based Learning Centres”, att etableras i området Kotra. De här lärocentra kommer att styras på lokal nivå av invånarna själva. En viktig del i projektet är att ta tillvara den kraft, kunskap och vilja som finns i det lokala samhället. Målet är att barnen ska lära sig läsa och skriva, allt för att bygga en grund som barnen kan stå på när de så småningom ska börja i en statlig skola.

Projektet har pågått i drygt ett år och tre hus har blivit renoverade och omgjorda av byinvånarna själva. De nya lärocentren har gjorts barnvänliga med färger, möbler och pedagogiskt material.

Föräldrarna har en nyckelroll

Avstånd ska inte längre vara ett hinder som tar bort barns rättighet till skolgång. Föräldrarna till de barn som sällan eller aldrig får gå i skolan, flyttar ofta eftersom de inte har fast arbete. Påverkansarbete mot föräldrarna är en viktig del i projektet och att hjälpa dem att hitta ett arbete som gör att de kan stanna på samma plats.

Förutom undervisning kommer det anordnas olika aktiviteter för barn, bland annat för dem som aldrig tidigare har gått i skolan och för dem som har hoppat av. De som undervisar barnen kallas instruktörer och även de kommer från lokalsamhället. Barnen kommer att få den pedagogiska stimulans som de behöver för att utvecklas. I projektet lyfts dessa utsatta barns situation fram, för att kunna skapa möjligheter för dem att fortsätta sin skolgång på en statligt driven skola.

En viktig del av projektet är att sprida kunskap om daliters rätt till skola.

Goda resultat efter bara ett år

Projektet pågår under fyra år och efter första årets uppföljning ser vi fina resultat. Här är några exempel:

 • 42 procent av barnen har förbättrad läskunnighet
 • 40 procent av barnen har förbättrad skrivkunnighet
 • Föräldrarna är engagerade och låter sina barn gå till de lokala lärocentret
 • 56 procent av barnen har blivit bättre på matematik
 • Föräldrarna har börjat odla bomull själva och det ger familjerna möjlighet att stanna kvar i byarna

Projektet i korthet:

 • Åtta lärocenter, så kallade Community Based Learning Centres, kommer att vara etablerade 2019
 • Målet med projektet är att ge barn 6-14 år från minoritetsgrupper i Kotra, Rajasthan, möjlighet att gå i skola.
 • Barnen ska kunna lära sig att läsa och skriva för att kunna fortsätta gå i en statlig skola.
 • Föräldrar, lärare, ledare och invånare i de tre byarna ska stärkas så att de kan stötta eleverna.
 • Instruktörer från byarna ska utbildas för att kunna lära barnen läsa och skriva.
 • De åtta lärocentra kommer att utformas på ett barnvänligt sätt och förses med möbler och skolmaterial.
 • Särskilda utrymmen, ”Safe playing spaces”, kommer att finnas för flickor så att de ska kunna känna sig trygga och våga komma till lärocentret.
 • Solcellspaneler kommer att installeras på lärocentren för att ge ljus, svalka och värme.

Läs mer om Kavlifondets humanitära arbete