Jollyrooms engagemang för barn når ända till Etiopien

Tänk dig ett klassrum utan elektricitet, med slitna jordgolv och där eleverna är så många att de har svårt att få plats. Det är vardagen för många skolelever i Etiopien. Det är därför projektet som Jollyroom stödjer via Barnfonden kommer att göra skillnad där det behövs som allra mest.

– En självklar kärnfråga för oss på Jollyroom är barns välmående. Vi kan nu med stolthet och glädje berätta om samarbetet med Barnfonden i deras projekt ”Utbildning för alla” där Jollyroom är huvudpartner i programmet. Med detta samarbete kan vi bidra till att fler barn runtom i världen kan få tillgång till den utbildning och utveckling som är alla barns rättighet, säger Pernilla Johansson, CSR-ansvarig Jollyroom

Barnfondens personal säkerställer att bidraget alltid når ändamålet och att rätt prioriteringar görs utifrån behovet på plats. Jollyroom får via Barnfonden löpande rapporter från Shubi Gemo-skolan i Dugda. Pernilla Johansson berättar att de kommer att dela utvecklingen vidare och engagera Jollyrooms kunder, följare, leverantörer och anställda:

– Vi ser fram mot ett långsiktigt arbete med Barnfonden!

Överfulla klassrum

Shubi Gemo-skolan i distriktet Dugda ligger tre timmars bilfärd från huvudstaden Addis Abeba. Här går 753 elever, klassrummen är överfulla och miljön är allt annat är barnvänlig. Böcker och annat skolmaterial är en bristvara och det lilla som finns är ofta gammalt och slitet.

Jollyroom bidrar till en tryggare skola

En skola ska vara en trygg plats på barnens villkor. Jollyroom och Barnfonden har inlett ett tvåårigt samarbete där Jollyroom är huvudpartner för att bidra till just detta.

Skolorna som Barnfonden arbetar med i Etiopien är ofta i stort behov fler lärare, skolmaterial och en tryggare miljö. Några av fokusområdena på projektet på Shubi Gemo-skolan är:

  • Bygga 4 nya klassrum
  • Installera elektricitet och regnvattenbehållare för att eleverna ska kunna sköta sin hygien
  • Möblera klassrummen på ett barnvänligt vis med bänkar, tavla, stolar och bord
  • Bygga toaletter och utbilda både barn och skolpersonal i hygien och sanitet

Mer än en toalett

Vi installerar inte bara toaletter utan vi ser till att de används ordentligt. Därför utbildar vi både lärare och elever om vikten av vatten, sanitet och hygien. De får lära sig om varför det är viktigt att tvätta händerna, använda tvål och att ta hand om sin hygien.

– Vi måste tänka långsiktigt och inte bara kortsiktigt installera en toalett. Genom att vi utbildar blir den här insatsen hållbar över tid, säger Barnfondens Anna Fallgren som är ansvarig för projektet.

De nya toaletterna på skolan kommer att vara separata och även på olika delar av skolan. Detta är särskilt viktigt för flickor efter de annars undviker att gå på toaletten eller att komma till skolan när de har mens.