InfoMediaTech utbildningar ger eko i omvärlden

Alla barn har rätt till att gå i skolan. Även om 9 av 10 barn i världen går i skolan, är det över 250 miljoner barn som står utanför skolsystemet. Barnfonden arbetar för att fler barn ska få gå i barnvänliga skolor och utbildningsföretaget, InfoMediaTech, stödjer detta angelägna arbete. Under 2020 går delar av kursavgiften till Barnfondens arbete för att alla barn ska få gå i skolan. Detta gäller för alla InfoMediaTechs kurser i Göteborg och Malmö.

Första skoldagen. Det är en dag många barn längtar till. Fler barn börjar skolan idag än för 20 år sedan, men samtidigt är det långt från alla som går klart grundskolan. Oftast är det flickor som slutar för tidigt och vanliga orsaker att de blir gravida eller gifter sig redan i tonåren. Många barn måste också hjälpa till med försörjningen hemma och då blir skolgången direkt lidande.

Mens är ytterligare en anledning till att flickor inte går klart grundskolan. Fler toaletter är ett sätt att få flickor att stanna kvar i skolan. Barnfonden arbetar för att göra miljön på skolor anpassad för alla.

Nyfikna barn som trängs i små klassrum

Anna Fallgren är programhandläggare på Barnfonden och har besökt många skolor på den Etiopiska landsbygden. Under sitt senaste besök åkte hon till Shubi Gemo grundskola i området Dugda.

– På Shubi Gemo-skolan går 753 elever. Klassrummen var menade för 45 elever men det var dubbelt så många i dem. Eleverna berättade att de inte hade någon studiero och att de få böcker som fanns var gamla och utslitna, berättar Anna Fallgren.

 Under sitt besök träffade Anna både elever och skolpersonal. Så här beskrev rektorn, Ato Getaneh Tasfaye, den rådande situationen:

– Klassrummen är små och de är mörka eftersom vi inte har någon elektricitet. Dessutom gör lergolvet det dammigt och smutsigt och luften härinne är väldigt dålig.

Berättelserna från Shubi Gemo-skolan är talande för många av skolor Barnfonden arbetar med.

Utbildning som gynnar utbildning

Utbildningsbyrån InfoMediaTech har sitt säte i Malmö och utbildar inom information och kommunikation med specialitet inom digital utveckling.  Engagemanget för utbildning i en engagerande och motiverande miljö har funnits med sedan företaget grundades.

– InfoMediaTech ser fram emot att bidra till utbildningsinsatser där de behövs som allra mest. Att genom skolan få känna sig trygg, lära sig nya saker och att få känna samhörighet är alla barns rätt. Det vill vi värna om, säger Karin Ohlsén, VD på InfoMediaTech.

Sedan höster 2019 har InfoMediaTech bidragit med 100 kronor till Barnfonden för varje utbildningsplats på alla kurser i Göteborg och Malmö. Detta initiativ fortsätter under 2020.

Kurser i Malmö 2020

Kurser Göteborg 2020