Fler barn i skolan

Yelekeni grundskola ligger 27 mil norr om Ugandas huvudstad Kampala i området Kiryandongo. Här går 780 elever och många av dem lever i svår fattigdom. De flesta här livnär sig på jordbruk, men avkastningen är låg och de speglar av sig i hur många barn som går klart grundskolan. Marie Säleby Consulting driver ett treårigt projekt tillsammans med Barnfonden för att få fler barn att stanna i skolan.

Många av barnen som börjar i Yelekeniskolan kommer aldrig vidare till sjätte klass. Deras föräldrar har inte råd att låta dem gå kvar i skolan. Barnen får ofta börja arbeta istället för att bidra till familjens försörjning.

Sedan projektstart har det hänt mycket på Yelekeniskolan. Fler barn är inskrivna, skolresultaten har förbättrats och miljön är både säkrare och mer barnvänlig.

Skräddarsytt projekt för tryggare skolmiljö

Marie Säleby driver konsultföretaget, Marie Säleby Consulting och hon har varit fadder genom Barnfonden i många år. Efter att hon besökt sitt fadderbarn bestämde hon sig för att bidra till ett helt projekt via sitt företag.

– Att det blev Barnfonden jag valde att samarbeta med var helt givet. Deras upplägg att stötta projekt tilltalar mig. När vi diskuterade projektets form utgick vi från mitt önskemål att få bidra till en bättre och tryggare skolmiljö för utsatta barn, berättar Marie Säleby.

Marie Säleby besökte Yelekeniskolan hösten 2018 tillsammans med sin man Anders Säleby och Barnfonden. Marie ville besöka skolan halvvägs in i projektet för att se effekterna på plats och vilka utmaningar som kvarstår.

Mens ska inte vara ett hinder

Marie Säleby Consulting stödjer ett treårigt projekt tillsammans med Barnfonden där vi arbetar med att förbättra kvaliteten på Yelekeni-skolans utbildning och få fler barn att gå klart skolan. Skolan har sju klassrum och alla kommer att renoveras. Latriner och handfat kommer att byggas, separat för flickor och pojkar. Detta är viktigt för att flickor ska stanna i skolan även när de har mens. Många saknar bindor under menstruationen och därför kommer de äldre flickorna att lära sig tillverka bindor själva. Idag missar många flickor skolan under mensen och när de kommer efter i undervisningen är risken större att de hoppar av skolan. Bindor och separata latriner är därför viktiga för alla flickors rätt att gå i skolan

Skolklubbar med viktig funktion

Barnen på Yelekeniskolan är delaktiga i projektet och de kommer tillsammans med lärare och föräldrar vara med och utvärdera effekterna av arbetet. Skolklubbar är också något nytt som kommer att kunna starta tack vare projektet. På skolklubbarna kan barnen träffas och prata om saker de annars inte vågar ta upp och på dessa klubbar kommer barnen att lära sig mer om sina rättigheter.

Läs mer

Marie Säleby besöker projektet