BTJ stödjer Barnfondens arbete med skolbibliotek i Kambodja

Bibliotek är en värld som ger tillgång till litteratur, kultur och lärande. Det är en värld som ska vara tillgänglig och öppen för alla. Företaget BTJ, som levererar tjänster och produkter till bibliotek har Sveriges folkbibliotek som kunder. Nu stödjer de Barnfondens arbete i Kambodja med fokus på barnvänliga bibliotek.

–BTJ är ett företag som jobbar med ett högre syfte, att stödja läsfrämjande. Där har biblioteken en viktig roll. Vi ser dagligen vår del i detta i Sverige men vill också bidra till en läsfrämjande värld i ett större globalt sammanhang. Vi är därför stolta över att inleda ett samarbete med Barnfonden under 2019, säger Annika Ahlgren marknadschef på BTJ.

Fokus på läskunnighet

Området Kratie i Kambodja ligger nordost om huvudstaden Phnom Penh. Många skolor i området saknar bibliotek och de som finns är ofta torftigt utrustade och inte anpassade efter barnens behov. Barnfondens biblioteksprojekt har fokus på läskunnighet. De nya skolbiblioteken bidrar till att stärka barnens studieresultat och öka deras motivation att fortsätta skolan. Lärare och bibliotekarier har fått utbildning i hur de leder och tar hand om biblioteken. De har också fått träning i hur de kan hjälpa barnen att hitta åldersanpassade och inspirerande böcker.

Barnfondens senaste projekt i Kratie är bland annat finansierat av BTJ, som bidragit till fyra nya bibliotek på lika många skolor.

– I Kambodja är tillgången till god utbildning låg och alltför lite resurser läggs på att stärka utbildningsmöjligheterna för barn och unga. Skolorna är ofta i dåligt skick och det är ont om utbildade lärare. Många av barnen hoppar av och de som fortsätter har ofta svårt att lära sig läsa och skriva, säger Barnfondens Catherine Larsson som är ansvarig för projektet.

 Väl utrustade skolbibliotek

De nya biblioteken på skolorna i Kratie har nu blivit inredda med hyllor, bord, stolar och förstås – massor av böcker. Biblioteken har också fått 20 läsplattor var. Med hjälp av läsplattorna tar barnen del av pedagogiska verktyg som hjälper dem att träna sina läs- och skrivkunskaper.

Väl utrustade skolbibliotek är ett led i att få fler barn till skolan och att öka läskunnigheten. Det här är något som både Barnfonden och BTJ arbetar för varje dag.

– Biblioteken ger näring åt den nyfikna människan. Där uppmuntras våra barns kunskapstörst och kritiska tänkande. Där skapas möjligheter för fler att upptäcka litteratur, kultur och lärande. Där växer förståelsen för omvärlden, avslutar Annika Ahlgren från BTJ.