Fokus på ledarskap i mänskliga rättigheter

Vi måste samverka mer för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Över gränser och mellan sektorer. Martina Hibell är tf generalsekreterare och programchef på Barnfonden och har i år gått kursen Värdebaserat ledarskappå Anna Lindhs Academy vid Malmö universitet. Att jobba tvärs över gränser och lära sig från andra sektorer var det som fick Martina Hibell att söka utbildningen.

– I kursen är det lika stor andel från näringslivet som från offentlig och idéburen sektor. Vi behöver lära av varandra och samverka mer. Det tvärsektoriella perspektivet lockade mig särskilt när jag sökte utbildningen, berättar Martina Hibell.

Studiebesök hos Organisationen Harmabee som sätter ungdomar i arbete genom att hitta arbetstillfällen och hjälpa ungdomar att uppfylla kraven. De är tydliga i vad de vill uppnå och hela atmosfären på kontoret andas energi och lösningar. 

Tillfälle att byta perspektiv

En fältresa är en del av utbildningen med målet att lära sig hur mänskliga rättigheter tillämpas i olika kontexter och länder. I det här fallet Sydafrika, där övertrampen mot mänskliga rättigheter präglar både landets historia och nutid. Martina Hibell utvecklar:

– Syftet med resan till Sydafrika var att byta perspektiv och uppleva ett område där mänskliga rättighetsfrågan ser annorlunda ut jämfört med Sverige. Jag fick en djupare förståelse för hur man arbetar för mänskliga rättigheter på olika sätt. Vi fick träffa allt från civilsamhällesorganisationer som arbetade mot kvinnovåld till vinproducenter till fackföreningar.

Fältresan utgick från Kapstaden. Här i solnedgång.

Martina Hibell fortsätter berätta att det inom den sydafrikanska vinindustrin finns en utbredd problematik, inte minst med usla arbetsförhållanden. Något som har uppmärksammats stort även internationellt.

Andra samhällsproblem gruppen från Anna Lindh Academy fick inblick i under fältresan var Sydafrikas enorma inkomstklyftor, arbetslösheten, det utbredda våldet och korruptionen.

– Det finns en pessimism i landet och inkomstklyftorna är bland de högsta i världen. Nu sätts en stor tilltro till den nya presidenten, Cyril Ramaphosa, och att han ska ta itu med de omfattande samhällsproblemen som finns, förklarar Martina Hibell.

Martina Hibell är programchef och tf generalsekreterare på Barnfonden. Här under ett projektbesök i Bolivia. 

Ledarskap med värdegrunder i fokus

När Martina Hibell får frågan om vad värdebaserat ledarskap är för henne dröjer svaret en stund:

– På kursen pratar vi mycket om mod och det tycker jag ramar in begreppet väl. Även om kursen nästan är slut är det är svårt att exakt definiera vad värdebaserat ledarskap är. Det kan handla om att ”visst skulle vi tjäna på detta men det är inte rätt” och att stå upp för mänskliga rättigheter. Det kan vara kopplat till jäv, korruption och att våga lyfta på locket eller att slå igenom glastaket.

I sitt arbete på Barnfonden möter Martina Hibell dagligen ett stort engagemang bland medarbetare där värdegrunderna utgör navet för det utvecklingsarbete som organisationen bedriver tillsammans. Samtidigt understryker hon att värdegrunder aldrig ska tas för givna utan något vi alla, oavsett sektor, bör bli ännu bättre på att lyfta och förankra.

– Värdebaserat ledarskap handlar också om bemötande av medarbetare och hur vi främjar delaktighet. Jag tror att vi har mycket att vinna av att prata mer om värdegrunder och dess innebörd, avslutar Martina Hibell.

Om Anna Lindh Acadamy

Anna Lindh Academy är Sveriges första utbildning i värderingsstyrt ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter. Vår vision är att bidra till att fler ledare verkar för mänskliga rättigheter och samhällsansvar, både i Sverige och internationellt. Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö universitet. Akademin är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs utan vinstintresse.